is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 8, 31-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of eischen: loonsverhooging 63, andere loonkwesties 16, personeel 16, organisatie 8, regeling van het werk 2, andere oorzaken 4. Aantal geëindigde geschillen: 65 nieuwe en 32 oude (resp. 31 398 en 40 428 direct betrokken werklieden). Afloop: ten gunste der werklieden 30, ten gunste der patroons 25, schikking 42. Aantal verloren arbeidsdagen bij de geschillen die in Juli liepen: 1 184 500, tegen

1 718 200 in de voorgaande maand en 1 323 200 in Juli 1912.

Italië. {Italië.) Juni 1913. ') Aantal stakingen: 77, tegen 88 in Juni 1912. Aantal stakers bij 74 stakingen: 15285, tegen 15014 in Juni 1912. Verdeeling der geschillen naar de bedrijven: mijnbouw enz. 10, houtbewerking enz. 3, bereiding van voedingsmiddelen 2, huidenbewerking enz. 3, polygrafische vakken en papierindustrie 2, metaal- en machinenindustrie 10, knoopen- en snuisterijenfabricage 1, steen- en aardewerkindustrie 5, bouwbedrijven 15, textielnijverheid 9, kleedingindustrie 1, krachtstations enz. 1, transportbedrijf 6, tabaksbewerking 3, openbare diensten enz. '6.

Spanje. (Espagne.) Tweede kwartaal 1913. 2) Aantal stakingen, waarvan gedurende het tweede kwartaal van 1913 bericht ontvangen werd: 114. Het volgend overzicht omvat 29 stakingen van verschillenden datum. Van deze begon(nen) in 1912: 1 in Januari, 1 in Mei, 1 in Juni, 3 in Juli, 2 in Augustus, 5 in September en 1 in October en in-1913: 4 in Februari, 3 in Maart, 6 in April en 2 in Mei. In 1912 eindigde(n) daarvan 1 in April, 2 in juni, 2 in Juli, 1 in Augustus, 4 in September, 3 in October en 1 in December en in 1913: 1 in Februari, 6 in Maart, 5 in April, 1 in Mei en 2 in Juni. Verdeeling der stakingen naar de bedrijven: landbouw 1, bereiding van voedingsmiddelen 1, aardewerkindustrie 2, huidenbewerking 1, bouwbedrijven 2, metaalindustrie 5, mijnbouw 3, meubelindustrie 1, textielnijverheid 5, transportbedrijf 2, kleeding en reiniging 6. Aantal direct betrokken werklieden: 7 620 (7 074 mannen en 546 vrouwen); aantal indirect betrokken werklieden: 453 (261 mannen en 192 vrouwen); aantal werklieden in de door staking getroffen ondernemingen werkzaam: 8 930 (8 022 mannen en 908 vrouwen). 20 stakingen waren van offensieven en 9 van defensieven aard. Bij 10 van de offensieve' stakingen ging het om loonsverhooging, bij 4 om verkorting van den arbeidsdag, bij 4 om loonsverhooging en verkorting van den arbeidsdag en bij 2 om het ontslag van ongeorganiseerden. Bij 4 der defensieve stakingen ging het om wederindienstneming van ontslagen werklieden en bij de 5 overige resp. om verbetering der arbeidsvoorwaarden, wekelijksche uitbetaling van het loon, invoering van stukarbeid, regeling van het ontslag en andere oorzaken. Aantal tengevolge van de geschillen verloren arbeidsdagen: 471. Verlies der patroons bij

2 stakingen: 11 328 pesetas, der werklieden bij 29 stakingen: 279 629,65 pesetas. Afloop: geheel ten gunste der werklieden 8, gedeeltelijk te hunnen gunste 6, te hunnen nadeele 15. Wijze van beëindiging der stakingen: door directe onderhandelingen tusschen patroons en werklieden 10, door tusschenkoinst van burgerlijke autoriteiten 13, door tusschenkomst van „plaatselijke commissies voo.r sociale hervormingen" 2, zonder onderhandeling 4.

i) Bollettino dcll' Ufficio del Lavoro (Nuova Serie) van 1 Augustus 1013.

=) Bolelin del Instituto de Reforraas Sociales van Juli 1913.