is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prijzen, kosten van levensonderhoud.

(Prix et coüt de la vie.)

Indexcijfers van de groothandelsprijzen van 48 artikelen, i)

(Nombres-indices des prix de gros de 48 marcJiandises.)

Jaren.

(Années.)

Totaal. (Total.) (48 art.)

Voedingsmiddelen e.d.

(Matières alimentaires.) (28 art.)

Maanden. (Mois.)

Totaal. {Total.)

Voedingsmiddelen e.d.

(Matières alimentaires.)

Maanden. (Mois.)

Totaal. (Total.)

Voedingsmiddelen e.d.

(Matières alimentaires.)

iqni ,1ft 1901-1910 = 100.

1901-10 ioo 1Q0

1912 $ Ǥ T 1923. 1924

191.3 112 ii„ 1™ 170 Januari . 171 170

1914 lig ion ' ÏS 106 Februari . 174 175

1915 163 -iï. Maart . . 170 165 Maart . . 171 170

1916 256 259 M?i ' ' ÏI2 161 April . . 169 168

1917 312 Mei . . . 163 153 Mei . _ _ 168 165

1918 437 3i3 t^1 • • 163 152 Juni. . . 167 165 !919 338 Juli- • • 160 15C Juli. . .

1920 319 c>77 Augustus 156 148 Augustus

1921 199 006 rv? v, er 160 152 September

1922 174 f0® Sctob™ • 164 159 October .

1923 165 159 ^°V0emhber 169 November

159 December. 170 169 December.

1913 = 100.

1913 100 1nn T 1923 1924

«Is 109 112 Pebrnari ' 154 Januari ■ «6 153

\i p Mi %S? ■ 1 & 5SST: üg 11

I i i. f.ï I ! m ■ s

S i m I 1 Pr

T)ftnftmw November

December. i04 152 December.

j> Voor — 1 ^ 1 a'Jö 1 uecemoer. | |

staat op blz!812. Zieoo^iT 86a* PrljZOn V00r de instelling dor indexcijfers zijn gebezigd, zio men den

(Xonöres.i^JZ ütreCht' Leeuwarden

• "eten!, a Amsterdam, Harhm,, . . _

ARTIKELEN. 1913. 1920 lm ^ ^

Rnnnan V I I I I I

Jan. c

1924. j

Febr. h

1924. :

Mrt. 1

1924. S

April) c

1924. s?

ct.

Mei §

1924. -s

~Junï1 £

1924. 3

1 S

Juni §

1923. |

et la Ilaiye; 1893 = 100.) ARTICLES.

iti§^!l|lSiiSi!!P^

111! 11111111

K/ffle'Goud^e); • ■ ^ | gf % & ^ |4 |4 g gg de Leyde).

Margarine . ; " 94 128 125 130 129 Ï30 Ï36 » (de Gouda).

: • I ! ? ? 1? L20 ê § § ™ ÏS Margarine.

; : •: «g Hf I | | 111 is SS 1P 11 j» Far^^t,

J.K). : :: : II gg 1? 1? 1 f 2? Ml li Mi Mi I ^

Rst ff 210 196 189 192 195 ^18 231 „ (a brüler)

êti;i ü i i 1! 111111

! ! 1! Si li II i I

Vermicelli . . '121 qqs 900 o?I Ïp 149 149 149 150 150 lïï ™" (melis).

eeP((„ristol): J | | | g £ - - - 4 1» % & ^micel,

Gemiddelde'verhou-' 80 160 130 120 120 110 110 110 110 Ixo lïo Ho (vértmo^

Genlidde'/de'Verhoü-' 1,3 264 202 177 164 170 m 172 172 171 171 ,Kd Nombres Indices

dingscijfers 1923 64 „m°yens.

" ' 167 168 168 168 166 151 N°mbres indices

'00| 151 145 moyens, 1923.