is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, no 4, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedehouw

Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedehouw en den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen

Redactie: H. P. J. Bloemers, J. Bommer, Jhr. M.J. I. de Jonge van Ellemeet, Ir. L. S. P. Scheffer, Ir. P. Bakker Schut, Mr. J. Vink, Ir. J. M. A. Zoetmulder

Adres Toor Redactie en Abonnementen : Kloveniersburgwal 70, Amsterdam C, Telefoon 40588

Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam C, Telefoon 49128

April 1938

19e Jaargang N0.4 Maandblad

het Gein bij Abcoude