is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 12, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trum kwam op enkele kleine gedeelten na tot voltooiing. In de provincie Limburg zijn algemeene wederopbouwplannen opgemaakt voor de getroffen gebieden in Chevremont, gemeente Kerkrade en in Eijgelshoven. De gemeente Amsterdam is overgegaan tot onteigening van de op 11 Mei 1940 getroffen perceelen op den hoek van Heerengracht en Blauwburgwal en heeft besloten voor den herbouw een plan te laterl ontwerpen door den architect Ir. A. Boeken.

Belangrijken voortgang maakte de herbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen in den laatsten tijd.

Het aantal boerderijen, dat in uitvoering of aanbesteed is, liep gedurende de maand October op van 514 tot 518.

Woningbouw „Haagstraten” te Helmond

De uitbreiding der Gemeente Helmond heeft in de laatste 25 jaar in het Noord-Oostelijk en Oostelijk stadsgedeelte plaats gehad. Van 1916 af tot-heden werden in dit stadsgedeelte 1800 arbeiderswoningen gebouwd door verschillende woningbouwvereenigingen en een woningstichting. Het thans gebouwde woningcomplex op het terrein ~Haagstraten” betreft de saneering van een oude wijk in het Westen der stad, waarvoor reeds geruimén tijd was geijverd.

Het terrein, van historische beteekenis en gelegen tusschen drie oude straten, moest worden ontsloten, teneinde het peil van bewoning der woningen langs de oude Haagstraten te kunnen verbeteren. Voor toegang tot het terrein moesten enkele woningen

Begane-grond

Verdieping

Situatie

Begane-grond

Verdieping

Begane-grond

Verdieping