is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 24, 1943, no 7-8, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Bergerhof te Alkmaar

Afb. 1. Verkavelingsplan woningbouw Alkmaar

H. van Saane's Bouwbedrijf N.V., Amsterdam

door Ir. P. Verhagen Lzn.

U heeft er al iets van kunnen lezen in dit tijdschrift onder de verslagen van den Wederopbouw. Voor de Heldersche vluchtelingen (of geëvacueerden) moesten woningen gebouwd worden in Noordhollands Noorderkwartier, die later dan weer voor eigen inwoners bestemd zijn. Daarvoor zijn er 254 in Alkmaar, benoorden het station, terecht gekomen, de Bergerhof genaamd, omdat het complex open ligt naar de Bergerduinen in de verte. Het hadden er 400 moeten zijn, maar een conservenfabriek en de spoorwegen knabbelden geducht aan het terrein en nu staan er dan 254. Eigenlijk nog te veel, want de woningen zijn in hun type te veel samengeperst en te minimaal. Er is niets tegen de volkswoning minimaal op te zetten, mits dan maar één onderdeel dat minimale kwijt raakt, en men het daar eens niet meer voelt: dit ontbreekt in deze'woningen wat te veel: of men zou de kelder misschien moeten aanvoeren?

Ik stel deze tekortkoming maar dadelijk voorop. Niet dat er verder in mijn oogen geen zwakheden zouden zijn, maar wel omdat daarover valt te twisten: zij hebben zeker elk hun deze alleen staat onverdedigd, ook voor den stichter, den Heer van Saane.

Ik ben nu tweemaal in den Bergerhof geweest; de eerste maal in het begin der eerste bewoning, en nu pas na den uitgroei der eerste beplanting: een kille dag en een zonnige dag: beide malen kwam ik er opgewekt, in letterlijken zin, vandaan, zooals men ook opgewekt uit de komt als men er tenminste waarlijk in geweest is. Maar het is niet eenvoudig, uiteen te zetten, hoe en waardoor dat komt.

staan voor een nog ongekende vraag naar woningen, In den vorigen grooten oorlog beleefden wij iets dergelijks: toen ging men argeloos en tastend vooruit: nu zal het zeker weloverwogen en vastberaden gaan. Toen nam men den sprong van een schaarsche en toevallige overheidshulp naar