is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 28, 1947, no 11, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het type landelijke arbeiderswoning Nederlandsche Spoorwegen

, I o door Ir. S. van Ravesteijn

Toen na de bevrijding een aanzienlijk deel van de uiteraard langs de spoorlijn gebouwde dienstwoningen vernield werd aangétroffen, dwongen de omstandigheden (materiaalgebrek, snelheid van ontwerp en uitvoering) tot iets, wat tot dusver nog bij de Nederlandsche Spoorwegen te weinig was nagestreefd: tot het bouwen van een eenheidstype landelijke arbeiderswoning.

Zij moest permanent, zuinig, degelijk zijn, zowel geschikt voor kleine als grote gezinnen en naar één ontwerp kunnen worden gebouwd, zowel als enkele woning als saamgevoegd tot meervoudige woning.

Zij kon, daar bijna steeds voldoende bouwterrein aanwezig is, als woning zonder verdieping worden ontworpen, hetgeen door de zuinigheid aan bouwmaterialen werd geboden (geen trap, geen lood aan bovendorpels) en ook het gemak van bewoning zeer zou bevorderen. Aldus werd verkregen een lage, permanente woning, die zich goed aan het landschap aanpast; het zorgenkind van de plattegrond, de trap, werd

vermeden, waardoor ook het op zolder slapen verviel, dat ’s zomers warm, ’s winters koud is.

Vcx)ral dit laatste moet niet onderschat worden, met het oog op de waarschijnlijk talrijke komende jaren van brandstoffennood, waarop bij dit ontwerp werd gerekend.

Br wcr3 n.l. *van uitgegaan, dat des winters het gezin zidi slechts één warmtebron zal kunnen veroorloven, zowel dui voor koken als voor verwarming dienend en daarom werd i—» als centrum van het gezinsleven de woonkeuken aanvaand èn geprojecteerd in het midden van de woning, ruim vaa afmetingen, 4 x 4,20 m, voorzien van één grote raampartij di< de situering ten opzichte van de zon bepaalt, met stookgelegen* heid, voorzien van wasemkap aan de wand, die doorloopt ia het met de woonkeuken in open verbinding staande spoelkeur kentje van 1.45 x 2.45 m, waarin zich aanrecht en keukenkast bevinden

De open verbinding vergemakkelijkt het contact, geeft geen hinder door een openstaande deur, terwijl in de aftimmering werd gerekend met het gemakkelijk aanbrengen van een gordijn, waartoe vrijwel alle bewoners aanstonds overgingen. Waar op gas of electrisch wordt gekookt, wordt het comfooi op het aanrecht van de spoelkeuken geplaatst. Aldus is ~wer« ken” als men in de woonkeuken met de rug naar het raam staat ter ene zijde, ~wonen” aan de tegenovergestelde zijde. De ..looplijnen” zijn aldus gunstig.

Dienstwoning Ned. Spoorwegen nabij Zutphen