is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 7, 1947, no 12, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Arbeiderswoningen aan de Helmersstraat te Zandvobrt. Gebouwd voor rekening van de W.b.v. „Eendracht maakt Macht”. Architecten De Vries en De Rijk te Amsterdam, Aanneemsom f 11.000. per woning. Inhoud ± 300 m''®'. Huurprijs nog niet bekend.

bij het totstandkomen van de plannen der bouwwerken en oponthoud daarin te voorkomen. 'Zij zahrter bevordering van eenheid in het beleid der regionale commissies, met deze laatste contact onderhouden.

Persbericht no. 140 van het Ministerie Wederopbouw en Volkshuisvesting.

De woningbouw in de Wieringermeer

De stand van de woningbouw in de Wieringermeer per 1 November 1947 vermeldt, dat' van de 1092 woningen, waarvan er direct na de droogmaking 94 licht en 998 zwaar beschadigd of geheel verwoest waren, op dat tijdstip 200 woningen hersteld, 25 herbouwd en 286 in uitvoering zijn. Daarnaast zijn plm. 400 noodwoningen gereed gekomen voor de huisvesting van pachters, terwijl 30 nieuwe varkensstallen zijn gebouwd, welke voorlopig zijn ingericht als noodwoning. 18 beschadigde varkensstallen zijn hersteld en voor bewoning ingericht. Voorts werden nog 99 woningen glas- en waterdicht gemaakt, zodat van de bovengenoemde 1118 woongelegenheden er reeds 832 voor bewoning zijn gereed gekomen.

Persbericht no. 155 van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

De woningbouw en haar financiering

Met betrekking tot de woningbouw en de bedragen, welke het Rijk daartoe bijdraagt, zijn de volgende cijfers bekend geworden. Het totaal aantal toegewezen traditionele woningen bedraagt

29.424 stuks. Per 31 October 1947 was voor 29.525 woningwetwoningen machtiging tot gunning verstrekt.

Tot 1 November 1947 zijn in totaal voor 3073 woningen, welke gebouwd worden volgens de Financieringsregeling 1947, jaarlijkse bedragen toegezegd tot een totaal bedrag van f 1.082.115,97 of gemiddeld f 352,14 per woning, terwijl in totaal aan bouwvoorschotten werd toegezegd een bedrag van f 124.062,^— betreffende 63 woningen. Voor de bouw van woningwetwoningen is vanaf 1 October 1946 tot 1 November 1947 in totaal toegezegd een bedrag van f 351.788.233,22 betreffende 29.931 arbeiderswoningen, 458 middenstandswoningen en 371 bungalows.

Het totaal aantal gegunde bungalows was tot eind October 1947 gestegen tot 962 stuks, terwijl op dat tijdstip in het geheel 145 Oostenrijkse woningen in ons land waren gearriveerd.

Montagebouw

De stand van de montagebouw per 30 November 1947 luidt als volgt:

1450 woningen zijn in voorbereiding en 890 in vergevorderd stadium van voorbereiding. Over 3829 woningen is prijsovereenstemming bereikt, waarvan in aanbouw zijn 1588 woningen; terwijl op hetzelfde tijdstip 130 montage-woningen gereed zijn gekomen. Inclusief dit laatste aantal heeft men zich dus de aanbouw van 6169 montage-woningen Voorgenomen.

Persbericht no. 157 van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.