is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, 1948 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladzijde Zwitserland Woningnood 44 Overpeinzingen naar aanleiding van een bezoek aan Zwitserland zomer 1948 (artikel Ir. A. Bos) 138 Amerikaans oordeel over de woningbouw 186

111. Alfabetisch register

der schrijvers van artikelen

Angenot, Ir. L. H. }. Studiegroep op het Congres te Zürich, Analyse van

het stedebouwkundig onderzoek 107

De lineaire stad 128

Berghoef, Prof. Ir. J. F. Samenvatting van de ~Studiedagen over plannen voor Volkshuisvesting” gehouden op 9 en ,10 januari 1948 in de Afdeling Bouwkunde der Technische Hogeschool te Delft 71

Bloemers, Mr. H. W. De Deventer Havenplannen 60

Bommer, J. De Finiancieringsregeling Woningbouw 1947 14

Bos, Ir. A. Overpeinzingen naar aanleiding van een bezoek aan Zwitserland zomer 1948 138

Braam, A. van Over de methode in de survey ten behoeve van een stedelijk uitbreidingsplan-in-hoofdzaak • 165

Bijhouwer, Prof. Dr. Ir. J. T. P. Ontspanning in plattelandsgemeenten 2

Velsen 85 Country Towns of Victoria, a sociial survey (boekbespreking) 153

Recreation Areas, Their design and equipment (boekbespreking) 154

Donath, Mr. W. Herziening van de wettelijke regeling van het erfpachtsen opstalrecht 25

Antwoord op ingezonden opmerkingen door het bestuur van de Vakgroep Onroerende Zaken 115

Eesteren, Prof. C. van Fritz Schumacher f 65

Groenman, Dr. Sj. Ontspanning ten plattelande (met antwoord van Prof. Bijhouwer) 39

Grooten, Ir. C. H. Premieregeling voor woningverbetering en -splitsing ... 75

Hartstra, Mej. R. Studiegroep op het Congres te Zürich, Groei en ontwikkeling van het woningbeheer 106

Hornstra, R. De noodwoningen in Gelderland 101

De Provinciale Opbouworganen en de Volkshuisvesting 164

Jonge van Ellemeet, Jhr. M. J. I. de Een einde en een begin 121

Kleijn, Mr. A. Premieregeling voor woningverbetering en -splitsing ... 61

Klokke, Ir. F. H. Woningbouw te Souburg 158

bladzijde Lohuizen, Prof. Ir. Th. K. van Studiegroep op bet Congres te Zürich, Opleiding van de stedebouwer en van de stedebouwkundige ploeg 108

Lugard Jr., G. J.

De wederopbouwplannen voor Deventer 50

Maar, Ir. E. J. de

WederopbouW'plannen Wederopbouw-illusies 127

Mazure, Dr. Ir. J. F.

Studiegroep op bet Congres te Züricb, Normen en uit-

rusting van de woning 106

Merkelbach, B.

Nabeschouwing over de ~Studiedagen over plannen voor Volkshuisvesting”, op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Januari 1948 te Delft gehouden ) 72

Messchaert, Mej. A. C.

De noodwoningen in Gelderland 101

Meyerink, Ir. H.

Over de verdeling van het bouwvolume voor woningbouw over de provincies en de gemeenten, met als achtergrond enige aantekeningen over de woningnood ... 33

Antwoord op ingezonden artikel Ir. D. S. Visser 94

Mook, 'S. J.

Premieregeling voor woningverbetering en -splitsing ... 61

Moubis, Ir. F. B. J. M.

In Memoriam Dr. H. A. Poels 137

Woningbouw en krotopruiming te Maastricht 173

Poelje, Dr. S. O. van

Samengestelde bestemmingen 145

Praag, Mr, Ir. M. M. van

Premieregeling voor woningverbetering en -splitsing ... 62

Rikkert, A. J. A.

De woning- en gezinstelling 1947 161, 181

Terpstra, S. P. C.

Onderhoud Woningwetwoningen 92

De nieuwe bijdrageregeling voor Woningwetwoningen 124

Thiel, Mr. M. van

Premieregeling voor woningverbetering en -splitsing ... 62

Visser, Ir. D. S.

De verdeling van het woningbouwvolume 93

Weijde, Drs. H. van der

Departementale voornemens 1

Wijziging van het Woninghesluit 22

Moderne ideaalsteden 27

Dr. Ir. H. G. van Beusekom, De Volkshuisvesting (boekbespreking) 31

Mr. J. Riphagen. De Woonruimtewet 1947 (boekbespreking) 31 De opleiding van stedebouwkundigen in Engeland 38

Kanttekeningen bij de woningpolitiek 69 De wijkgedachte in het dorp 75

Het Congres te Zürich 104 Studiegroep op het Congres te Zürich, Beheersing van de ontwikkeling 108

De 260 kubieke meter 109

Een halve eeuw 122

Sir Ebenezer Howard I^B

Na het Woningcongres 148

Witvliet, Mr. }. M. C.

De Wederopbouw-onteigeningskaart 22