is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 12, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Het woningtekort op grond van de uitkomsten van de Woning~ en Gezinstelling op 31 Mei 1947

Stokstraat nos. 57 en 55, aan de zuidzijde. Daartegenover de parochiale school, op deze afb. niet te zien.

Stokstraat nos. 32, 26 en 24

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft enkele algemene toelichtingen bij het gebruik der tabellen der Woningen Gezinstelling, zoals:

De woningstatistiek heeft betrekking op alle woningen en arrdere bewoonde ruimten, voor zover niet gelegen op het terrein van gestichten en instellingen en niet vallende onder de telling van varende schepen, woonschepen en woonwagens.

De gezinsstatistiek omvat slechts de bevolking, voor zover deze in de onder de woningstatistiek vallende bewoonde woningen en andere bewoonde ruimten is gehuisvest.

Het in de woning- en gezinsstatistiek vermelde aantal personen geeft dus niet het totale bevolkingscijfer der gemeente op het tijdstip der volkstelling, enz.

Verder geldt als maatstaf voor de woning de aanwezigheid van een eigen voordeur, die hetzij van de openbare weg, hetzij van een gemeenschappelijk trappenhuis of portaal toegang geeft tot de woning. Alle andere woonverblijven zijn gerekend tot de ..andere bewoonde ruimten”, waa’-onder ook geteld hotels, pensions en soortgelijke inrichtingen, voor zover zij voor de uitoefening van deze bedrijven zijn gebouwd of verbouwd.

De gezinsstatistiek is een statistiek der huishoudingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudingen van twee of meer personen, ook wanneer zij geen eigenlijk gezin vormen, die huishoudens worden genoemd en alleenstaande personen.

Keukens zijn als vertrek geteld.

De gemeente Maastricht is verdeeld in drie wijken, nl.

Wijk 0: de stad Maastricht,

Wijk 1: het buitengedeelte, omvattende Caberg-Wolder-Biesland,

2: de voormalige gemeente Heugem.

De statistiek gaat over 71.429 bewoners, waarvan in Maastricht Stadsbevolking 65.114

Caberg-Wolder-Biesland 4.746 Heugem 1.569

landelijke bevolking 6.315

tezamen 71.429

uitmakende 17.350 huishoudens en

2.205 alleenstaanden

tezamen 19.555 huishoudingen Bij berekening blijkt, dat de gemiddelde grootte van elk huishouden 4.

van elke huishouding 3.6 personen is.

Het aantal bewoonde woningen bedraagt 12.186 waarvan gehele huizen 10.183

delen van huizen 2.003

tezamen 12.186 bewoonde woningen, waaronder begrepen 60 beroepspensions. Daarenboven zijn nog in gebruik 112

andere bewoonde ruimten, waaronder 45 noodwoningen en 34 andere noodverblijven, zodat het algemeen totaal der bewoond? woonverblijven bedraagt 12.298

Onbewoonde woningen zijn er 103 nl bewoonbare woningen 21

onbewoonbaar door beschadiging 14

in gebruik als kantoor, winkel enz. 68

103 onbewoonde woningen.