Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adressen van de secretarissen en penningmeesters der afdeelingen op 9 Januari 1926. De eerste naam is die van den secretaris, de tweede die van den penningmeester. Staat slechts één naam vermeld, dan worden beide functies door één persoon vervuld. Alfen a'd Rijn H. Valkman, Hooftstraat 220. H. v.d. Aar, Voorstraat 14 Alkmaar P. Klerk, Snaarraansiaan 79. A. Stappers, Bruinvischstraat 24. Almelo A. Arendsen, Rletstraat 123. Amersfoort K. A. Eijnders, Weltevreden 17. Amsterdam W. v. Zij 11, 2e J. v/d Heijdenstr. 10L Telefoon 25542. Apeldoorn W. v.d. Zee, Jobannastraat 27. S. H. Seldenrust, Johannastr. 35 Arnhem H. Walther, Graaf Ottoplein 21 Telefoon 3071. Assen Jac. Lunshof, Vredeveldachepad 4 D. Zwiersen, Groningerstraat 114 Baarn F. J. Limper, Heemstralaan 37 Achterom. A. Boteren brood, Heuveloordstr. 20 Bergen op Zoom A. C. Pree, Koepels tr. 70 Beverwyk H. Verhagen, Assem burgstraat 19. J. Honig, Baanstraat 99 Borne 3. Konink, Letterveldscheweg 27 C. v.d. Logt, Oude Deldenscheweg B. 186/16. Breda C. Tops Jr., Chassésingel 32a D. W. v. Hattem, Chassésingel 32a Telefoon 712. Bussum K. Schipper, Havenstraat 38. J. Booden, Bussum raerstr.7a,Naarden Cap.opd’lJssel A. Spek, de Ruüerstr. 19, Kral. Veer Culemborg A. J. Ulrich, 3e Triostraat 4. H. Kuipers, Triosingel 22 Delft C. Tieleuburg, Stastokstraat 70, Den Haag. Delfzijl H. Dijkema, Kroonstad 872. H. Knevelbaard, Molenstr. B. 253, Farmsura, Gemeente Delfzijl. Deventer B. Hilbrink, Burgera. v. Suchtelenstraat 50, Telefoon 891. Dieren. E. Nachtegaal, Druckerlaan 26. J. Stelpstva, Tellegenlaan 9 Doesburg B. S. Gijsberts, Bergstraat B 85. J. G. Masseling, Waterstraat D 85 Doetinchem G. J. Boerhof, Eikenberg B. 241. G, Ankersmit, Eikenberg B. 226. Dordrecht J. van Hinte, Adriaaü van Bieijenburgsuaat 3 zwart. Telefoon 1351

Ede H. v. Holland, Kolkakkesweg 26. Enkhuizen H. J. Goos, Zuider* Havendijk ■ W. 4/134. B. Edelenbosch, Dijk 4,663 Enschedé J. Stuiver, Weverstraat 1. 3. Hueskes, Larenschestraat 87, hoek Rozenstraat. Goor D. J. Eelderink, Kerkstraat. J. H. Bruunekreef, Schoolstr. C. 11. Gorinchem J. F. v.d. Berg, Hovenierdwarsstraat 408 D. van Zanten, Javastraat 41. Gouda P. Sas, Heerenstraat 159. L. v. Eyk, Willem Tombergstf. 23. Gouderak Joh. Kerrer, Buurtpad, Moordrecht. J, van Vlaardingen, Stol wij kersluis bij Gouda. Groningen A. Wiecherink, Johan Willem Frisostraat 72 a, Telefoon 2434. J. Dijk, Kleine Badstraat 1 Grouw Tj. v. Dijk. J. Sjoertsma. Den Haag F. Salomé, Prinsegracht 135 Telefoon 31528. Haarlem C. v.d. Winden, Frans Halsstr, ISrood Telefoon 13055 Hardinxveld C. Hoekwater Czn., B. 419, Neder-Hardinxveld C. van Loon, B. 719, Neder- HardinxVeld. Harlingen. Verrijzen, ? Y. Gonggrijp, Gr. Breedeplaats Isa. H. I. Ambacht G. Smit, ’tHoofdwijk C 268 A. Klootwijk, Veerweg D 27 Hengelo (O.) Kantoor: Tollensstr. 43. Tel. 666. sHertogenboscKL. van Vugt, van Heurnstr. 99 J. Pagie, v. IJsselsteinstr. 18 Hilversum C. D. v.d. Poel, Ericaatraat 76. C. v.d. Brink, Tulpstraat 52. Hoogezand- R. Blauw, Smitlaan C4B,Hoogezand, Sappeneer H. Barelds, v. Eooijenstr. E. 128. , Martenshoek. Hoorn K. Galis, Merensstraat 13 P. Stam, Veeneulaau 101. Kampen C. M. Vermeulen, Kloosterstraat 5. G. Rozeboom, Cath. Gillesstr. 43 Kinderdijk A. Verwaal, D. 199, Alblasserdam. W. Luthart, Kerkstraat B 117, Alblasserdam Kr. atd Lek W. Westbroek, Schoolstraat 26 P. Liedorp, Schoolstraat 49. Kr. a'd IJssel P. Mes Jr., Tuinstraat D. 71 C. de Vries, Tuinstraat D 125. Krommenie- C. Mooiboer, Militairenweg 41, Wormerveer Krommenie. W. Ofman, KrommenieËrzijweg 1, Wormerveer.

Leeuwarden W. F. Fontein, Bleekerstraat 95 W. v.d. Bogert, Merelstraat 71. Leiden H. J. Baart, Lombokstraat 12 Tel. 1971 Lekkerkerk B. Berkouwer, Kerkweg 85. A. Lighthart-Schcnk, Kerkweg 7. Lemmer J. da Wind, bij de Werf J. Kamminga, lo Parkstraat Maassluis A. Schoonenberg, Burg. de Jongkade 14 C. v.d. Berg, Adr. r. ïïeelstr. 7 rood Maastricht H. Oorbeek, Albertieplein 22, Wijk—Maastricht. E. Micsen, Drieemmerstr. 6 Meppel J. Lubberink, Oosterboer 51a. J. Vos, Molenpad 65. Middelburg A.P. Bosschaart, Kl.Vlaan deren M194 J. Rottier, Jasmijnstraat W. 126. N.-Lekkerland E. J. den Ouden, Schans 239, Kinderdijk. A. den Toom, D. 305, Kinderdijk. Nijmegen W. H. Segaar, Voorstadslaan 185. Telefoon 1977. Oude Pekela F. Kosrts, Woningbouw Wedderweg 10 Oudewater Jac.de Waal,Leeuweringerstr.B2o6 G. Zomerveld, Molenwal 81 Papendrecht T. v.d. Wal, Hoogendijk F 61. Pernis F. Strik, Pastoriedijk 33 Ridderkerk J. Eijsdijk, Lagendijk 477 C. J. P. Nijman, Kerkweg 131. Botterdam J. Wacht, Mauritsstr. sb. G. Visser, Mauritsstr. sb. Tel. 12804 Schiedam F. G. J. v. Spanning, Tuinlaan 50 Telefoon 68551. Schoonhoven M. Stigter, Koestraat. R. de Hoop, Havenatraatschewal Sliedrecht K. Boer, Julianastraat 10. Sneek , T. Schurer, p/a. wed. A. Sehure r Willem Frederikstraat 14 P. J. v.d. Horst, Bloemstraat 1. Souburg A. Jagt, Marnixplein C. 7, West-Souburg. " A. Autheunis.se, Voorstraat D. 10, Tuindorp. O. on W. Souburg. Stadskanaal G. Riensema, Hoofdkade 74, (Gem. Onst wedde). Tiel J. A. van Hattem, Hooge weidscheweg H. 409 (Nutsstichting). D. W. H. de Kruiff, v. Wijkstr. H 362 Tilburg A. van Escü, v. Blijswijckstraat 12. M. de Jong, Hoogtedwarsstraat 46. Ulft. W. H. Segaar, Voorstadslaan 185, Nijmegen, Telefoon 1977. Utrecht M. J. Goedée, Jan Pieterszoon Koonstraat 21. Telefoon 2531. Vaassen T. Koetsier, Kouwenaar. J. W. Hnlleman, Tuindorp 5,

Veendam J. de Vries, Langeleegte bij ’tVoije. V°lp W. Heyser, Willemstr. 9 G. Elderman, Willematraat 45 Vlaardingen J. Goos, J. v. Heemskerkstr. 26. A. Schilder, Piet Heinstr. 12 Vlissingen J. van derPeyl, Schuitvaartgracht 69 W. J. Gastel, Paardenmarkt 12. Voorburg G. Meijer, Achterweg 80. A. de Wolf, Kerkstraat 34. Wageningen. P. A. M. Vulling», Postjesweg 17 (Irene). J. Pas, Willem Horystr., 22. (Patrimonium). Weesp G. Boomgaart, Slijkstraat 30. M. Cornelisz, Papelaan 40. Westerbroek H. Venema Kzn., Borgweg T. 10 Hoogezand A. Wiecherink, Johau Willem Frisostraat 72 a, Groningen. Winschoten J. Spaan, Grindweg 157. J. Sluis, Grindweg 91. IJlst H. Nooitgedagt. M. Tigchelaar, IJmuiden N. Brandjes, Verl; P. Vermeulenstraat 16, Velseroord. W. Tnyn, Jac. v. Heemskerkstr. 97. IJsselmonde H. J. Lucas, Oostdijk A. 227 L. van Dam, Tuindorp 45 Zaandam D. Abkertnans, Smidspad 19 J. Nieuwenhuis, Berkenlaan 10. Zaandigk J. Ekkes, Zuideinde 29, Koog a.d. Z, Zalt-Bommel G. v. Westreeneu, Singel E55 Chr. v.d. Meyden, Kloosterstraat. Zeist J.C.Louwerse, Wetiaan 60, Woningbouw „Ons Huis". Zutphen H. J. Kelholt, David Evekinkstichting, Melatensteeg 70. E. Ensser, Warnsveldschow. 46a Zwolle A. J. Rampen, Th. k Kempisstr. 88 B. J. Bakker, Beekstraat 41. Adressen van de Vertegenwoordigers der Groepen. Bedum P. Zijlstra, Boterdiep 518. Bilt, De " P. v.d. Broek, Nieuwstraat 62. Brummen A. W. Boek, D. 127. Coevorden J. Kerkhof, Spoorkade 2 Drachten C. P. Huisman, 2de Parallelstraat No. 64, wijk U Emmen Alb. Vos, Pandijk, Erica, Nw. A’dam Franeker W. Kamminga, Spaarbankstraat. fiGorredjk J. Moll, Langewal Heerlen H, Beljer, Konxngstr. 8. Jóure J. Meester, Zand. Smilde J. H. Barkman, D.2s,Hoogersmilde Steenwyk J. Borg, Rozenstraat. Gelieve van eventueele veranderingen kennis te geven aan het Bondsbestuur.

toont zich als omzetting van geld in arbeidskracht, van arbeidskracht in waar en van waar in geld. Dat proces bereikt daardoor zijn oogmerk, namelijk dat eerste hoeveelheid geld bij intrede, bij terugkeer grooter geworden is. Deze verandering in waarde heeft plaats door omzetting , van arbeidskracht in waar. Hier treedt dus de waardebron der arbeidskracht in werking, laat haar bekwaamheid inde stof overvloeien, verbindt zich met haar tot waar en inde waar zit nu een grootere hoeveelheid waarde dan voor haar vervaardiging noodig was. Het doel der omzetting van geld in arbeidskracht, van den koop der arbeidskracht is haar uitbuiting. Die uitbuiting is geen kwaadwilligheid van den bezitter der productiemiddelen, maar een eigenaardigheid van het kapitalistische productieproces, dat op de uitbuiting der arbeidskracht is opgebouwd. Het bepaalt voor zich een rechtspositie welke de arbeidskracht -tot waar maakt, welke zij steeds weder tot verkoop dwingt. Het laat toe dat de arbeidskracht zonder versohooning wordt uitgebuit. Onwaardig is een orde, welke de menschen dwingt zich te verkoopen. Onzedelijk is een samenleving, waarin de waardescheppende arbeiders te gronde worden gericht, teneinde de’ weelderigheid van die kleine groep te verhoogen. Het is de afgrond der beschaving als de menschheid aan de vernietigende dwaasheid der uitbuiting ten bate vaneen verkwistende groep wordt opgeofferd. Liet is de taak der moderne arbeiders- en vakbeweging om door steeds grooter machtsontplooiing en doeltreffende maatregelen aan deze uitbuiting paal en perk te stellen. NEMO. Buitenland. JUGO=SLAVIë. Van1112 Oct. 1.1. werd te Belgrado een vakvereenigingscongres gehouden, teneinde na de gedurende 4 maanden gevoerde onderhandelingen te komen tot samensmelting der beide bestaande landelijke centralen op de basis van ons Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (I. V. V.). Het congres werd door 108 afgevaardigden bezocht en nam eenstemmig de resoluties en besluiten der voorbereidingscommissie aan. De nieuwe landelijke centrale draagt den naam; „Ujedinjeni Radniêki Sindikalni Savez Jugoslavije” (Vereen. Vakverb. van Jugo-Slavië). Daarbij kunnen zich alleen vakorganisaties aansluiten, welke volkomen – zelfstandig en van alle partijen onafhankelijk zijn. Elke propaganda van partij-tendenties, alsook pogingen, die ondernomen mochten worden om de vakorganisatie aan de belangen van de een of andere politieke partij dienstig te maken, heeft royement uit de landelijke centrale ten gevolge. Inde statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de landelijke centrale bij het I. V. V. is aangesloten en de aangesloten vakbonden bij de respectievelijke internationale

beroepssecretariaten moeten aangesloten zijn. Met de veltrokken fusie: wint de tot nu aangesloten landelijke centrale circa 3000 a 4000 leden. Toch is te hopen, dat het ophouden der wederkeerige twisten in Jugo-Slavië een hoogere vlucht der vakbeweging tengevolge zal hebben. Economisclie ea Financieele Berichten RUSLAND. Oe resultaten van de metaalindustrie. Op het Vilde congres van de metaalbewerkers in Sovjet-Rusland heeft Dzerzynski een voordracht gehouden over de „resultaten en de vooruitzichten van de metaalindustrie in Rusland”. Wij ontleenen aan het uitvoerige verslag inde „Izwestia” de volgende bijzonderheden. In het afgeloopen jaar, zei Dzerzynski, heeft de metaalindustrie zich normaal ontwikkeld, zonder sprongen. In het eerste kwartaal vertegenwoordigde de productie van deze industrie een bedrag van 76 millioen roebel, in het tweede kwartaal van 90 millioen roebel, in het derde kwartaal van 102 millioen roebel, in het vierde kwartaal van 114 millioen roebel. Het sterkst was de vooruitgang bij de productie van landbouwmachines; de stijging bedroeg hier 132 pCt. tegen 101 pCt. inde overige takken van de industrie. Dit is natuurlijk volkomen begrijpelijk, want landbouwmachines zijn ineen landbouwland als Rusland het belangrijkste artikel. Van de verschillende industrie-gebieden heeft dat in het Zuiden zich het beste ontwikkeld. Wanneer wijde productie-cijfers van de laatste vier jaar met die van voor den oorlog vergelijken, dan krijgen wijde volgende verhoudingen; in 1922/23 bedroeg de productie van de metaalindustrie 15,5 pCt. ( de productie van alle takken van de industrie bedroeg 30—40 • pCt. van de vooroorlogsche cijfers), in 1923/24 steeg’ het percentage tot 24 pCt., in 1924/25 1' werd het 48 pCt. Dzerzynski is overtuigd, dat in 25/26 de metaalindustrie zich volgens het plan zal ontwikkelen en dat de productie dan 83 pCt. van de vooroorlogsche zal opleveren. In 1924/25 werkten in doorsnee op elke fabriek 1277 werklieden ; in 1925/26 zal het aantal werklieden opgevoerd worden tot 1560 per fabriek. Dzerzynski hoopt dat tegelijkertijd ook de pro-Juctie-opbrengst per arbeider zal stijgen. _ Evenals alle overige takken van de genationaliseerde industrie werkt de metaalindhstrie met verlies (voor de revolutie leverden de metaalfabrieken in Rusland juist zeer groote. winsten op). Het gelukt echter de . regeering langzamerhand de verliezen te doen verminderen. Een paar cijfers: in 1923/24 leverde de metaalindustrie een verlies van 6 millioen roebel op, in 1924/25 was de toestand wat beter, ofschoon de definitieve cijfers nog ontbreken; in 1925/26 zal de industrie, althans volgens Dzerzynski, een winst van 46 millioen roebel opleveren. r De oorzaken, van de geleden verliezen liggen inde hooge onkosten en de bureaucratie, < die inde genationaliseerde industrie heerscht. Het gevolg hiervan is, dat de kostprijs van de Russische producten veel hooger is dan in het buitenland. Als voorbeeld voor de vergelijking nam Dzerzynski (hij repte natuurlijk over de oorzaken van dezen wantoestand met geen woord) Engeland, waar de loorien veel hooger dan in Rusland zijn; gegoten ijzer kostte in Engeland per pond (September 1925) 53 kopeken en in Rusland 165 kopeken ; hetzelfde geldt ook voor andere metaalproducten. Dzerzynski drong aan op de noodzakelijkheid de kostprijzen naar beneden te drukken. Maar welke middelen tot dit resultaat moeten leiden, dat vertelde hij niet. <: d»

Algemeen Nieuws „Medezeggenschap”. Het thans verschenen nummer van „Medezeggenschap”, waarmede de halve jaargang van dit tijdschrift is afgesloten, bevat een bespreking van Prof. Veraart over enkele onderdeden van de dissertatie van Mr. G. van den Bergh. Van Stapel e, Hoofdbestuurder van den Centr. Ned. Ambtenaarsbond levert een bijdrage over „Medezeggenschap en het Overheidspersoneel”. Ir. Van G o g h schrijft over „Efficiency en medezeggenschap”, terwijl And r. Sternheim het vraagstuk van 'het boekenonderzoek behandelt. Ten slotte, behalve de gewone rubrieken, een bijdrage van v.d. H oev en over het collectief contract inde sigarenindustrie. Rectificatie. In het „Overzicht van den toestand inden Bond op 1 December 1925”, voorkomende in nr. 1 van ons blad, is inde totaalcijfers van het ledental per 1 Nov. 1925 en 1 Dec. 1925 een zetfout gemaakt. Wij hadden op 1 Dec. 1925: 23847 leden en op 1 November 1925 23783 leden. Een stijging dus van 64 leden, zooals in bovengenoemd overzicht ook vermeld is. Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af inde maand December 1925 over October 1925. Alkmaar f 143.81. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand December 1925 over November 1925. JUphen a. d. Rijn f 38.85, Almelo f 43.84, Amersfoort f 153.53, Amsterdam f 2234.96, Apeldoorn f 303.80, Bergen op Zoom f 29.41, Beverwijk f 75.88, Borne f 37.08, Breda f 200.-—, Capp. op d’lJssel f 150.—, Culemborg f 97.37, Delft f 456.59, Deventer f 303.84, Doesburg f 10.—, Doetinchem f 151.22,. Dordrecht f 7.69, Enkhuizen f 80.24, Enschedé f 446.68, Goor f 7.50, Gorinchem f 237.18, Groningen f 675.—, Den Haag f 1891.61, Haarlem f 350.—, Harlingen f 57.68, Hengelo f 1179.61, Hilversum f 52.76; Eloogezand f 58.77, Hoorn f 97.48, Kampen f 26.31, Krimpen a. d. Lek f 142.07, Krimpen a. d. IJssel f 180.39, Krommenie fB2.—, Leeuwarden f 181.64, Leiden f 266.73, Lemmer f 34.59, Middelburg f 247.50, Nieuw Lekkerland f 75.10, Nijmegen f 200.—, Oudéwater f 8.16, Pernis f 64.77, Rotterdam f 0.36, Schoonhoven f 3.16, Sneek f 83.71, Souburg f 55.97, Tiel f441.96, Tilburg f 80.—, Ulft f53.05, Utrecht f 629.10; Vaassen f 59.23, Veendam f 149.19, Vlissingen f 520.86, Voorburg f61.12, Wageningen f74.22, Weesp f 188.05, Westerbroek f 58.53, Winschoten f 157.50, Ijlst f 38.92, IJmuiden f 142.43, Zaandam f 302.02, Zaandijk f 102.82, Zaltbommel f 89.51, Zeist 68.55, Zutphen

f 134.67, Zwolle f 150.—, Verspreide leden f 216.42. Ondefs taande afdeelingen droegen niet af, doch behielden hun afdracht voor uitkeeringen: Arnhem, Assen, Baarn, Bussum, Delfzijl, Dieren/ Ede, Gouda, Gouderak, Hardinxveld, H. I. Ambacht, ’s Hertogenbosch, Kinderdijk, Maassluis, Oude Pekela, Papendrecht, Ridderkerk, Schiedam, Sliedrecht, Stadskanaal, Velp, Viaardingen en IJsselmonde. De afdeelingen Alkmaar, Lekke rke r k, Maastricht en Me ppe 1 zonden trots herhaald verzoek geen afdracht. J. G. SIKKEMA. Penningmeester. CORRESPONDENTIE. J. T. te D. Volgende week. Wijziging wordt aangebracht. RED. ADVERTENTIEN. Heden overleed na een kortstondige ziekte onze lieve Man en Vader HENDRIK JAN PEEZE inden ouderdom van bijna 39 jaar. Wed. L. PEEZE—WILDERINK. Hengelo, 1 Jan. 1926. Tollenstraat 43. Hengelo, 2 Jan. 1926. Aan de leden der afdeeling van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. W. M. Vrijdag 1 Jan. trof onze afdeeling een zwaar verlies door het overlijden van onzen secretaris-penningmeester H. J. PEEZE, inden ouderdom van 38 jaar. Hij ruste in vrede! Namens het Bestuur; G. J. BORGMAN, Voorzitter. D. VELDHUIS, 2e Secretaris. AFDEELING DENMaG OPGELET! Met ingang van 9 Januari 1926 zal het kantoor des Zaterdags om 3 uur n.m. gesloten zijn. Op de overige werkdagen is het kantoor geopend van 9 uur v.m. tot 5 uur n.m. en Woensdagsavonds van 7 tot 9 uur. Het bestuur vortrouwt dat ieder lid hiervan goede nota zal nemen. HET BESTUUR. fiotatiedruk „Vooruitgang"-, Keizersgracht iïB. Adam,

Sluiten