is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 43, 1936, no 22, 30-05-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT. (Chr. W.) Donderdag 14 Mei was het één jaar geleden, dat de werklozen, tevens liefhebbers van voetballen, een voetbalvereniging oprichtten en haar de naam gaven van „De Metaal”, een afkorting van „De Metaalbewerker”. Dit één-jarig bestaan heeft de vereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan en begunstigd door prachtig weer zijn een aantal serie-wedstrijden gehouden op het D. Als gasten hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven elftallen samengesteld uit werkloze voetballers van Amersfoort en Dordrecht, terwijl ook een elftal van het Rijks-Opvoedings-Gesticht (R.0.G.) aan de wedstrijden deelnam. Om pl.m. 10.30 was het bestuur van „De Metaal” bijeengekomen in het theehuis achter het D.0.5.-terrein, om de gasten te verwelkomen en al spoedig was een regeling getroffen om het tijdverlies tengevolge vaneen misverstand zoveel mogelijk in te halen. De gehele middag is op zeer sportieve wijze gespeeld en vooral de eindwedstrijd tussen de twee winnaars gaf een zeer goed spel te zien, waarbij de Amersfoortse voetballers een verdiende overwinning behaalden. Te ongeveer 7 uur waren de wedstrijden geëindigd en kon overgegaan worden tot de prijsuitreiking, waarvoor spelers en genodigden zich verzamelden inde theetuin. De voorzitter wilde echter eerst een woord van dank richten tot allen, die meegewerkt hadden om dit jaarfeest te doen slagen, o.a. het bestuur van de U. 8.8., het afdelingsbestuur, het D.0.5.-bestuur voor het belangeloos afstaan van het terrein, de scheidsrechters welke daarvoor speciaal toestemming hadden van de U.V.B. en de E. welke gelukkig geen hulp behoefde te verlenen. Met een toepasselijk woord reikte Goedée de prijzen uit en wel als volgt: le prijs, een beker, aangeboden door het afdelingsbestuur, aan „Amersfoort I”, welke ploeg inde finale wist te winnen met s—l; 2e prijs, een plaquette aangeboden door de U. 8.8., aan „De Metaal II”; 3e prijs, een lauwertak, aan R.0.G.; 4e prijs, een lauwertak aan Dordrecht. Voor de tussenronde kwam dele prijs aan „De Metaal II” ten goede en de 2e prijs aan „Amersfoort II”. * * * „ZonnestraaT’-collecte op Zaterdag 6 Juni a.s. (G.) B. en W. van Utrecht hebben toestemming verleend tot het houden van de „Zonnestraal”-collecte op Zaterdag 6 Juni a.s. Algemeen bekend mag worden verondersteld, dat de opbrengst van deze collecte bestemd is voor de verpleging van t.b.c.- patiënten van alle gezindten en uit geheel ons land, inde Inrichting voor Arbeidstherapie „Zonnestraal”, te Hilversum. Met arbeid als medicijn worden de patiënten geschikt gemaakt, om wederom als volwaardige arbeidskrachten inde maatschappij te kunnen terugkeren. Dit sympathieke werk heeft natuurlijk aller steun nodig. In dit verband doen wij een dringend beroep op personen, boven 16 jaar, welke bereid zijn, Zaterdag 6 Juni a.s. de gehele dag of een gedeelte daarvan voor „Zonnestraal” te collecteren. Gelegenheid tot aanmelding bestaat iedere dag van 10—17 uur, op het bureau der „Zonnestraal”-collecte, Catharijnesingel 116, telefoon 18663, hetzij persoonlijk, schriftelijk of mondeling. ROTTERDAM. (J.W.) De vacatures voor de ledenraad, die ontstaan waren, doordat verleden jaar door enkele groepen niet voldoende candidaten waren opgegeven, zijn nu aangevuld. Voor de groepen 7—9 en 14 waren precies voldoende candidaten gesteld, zodat deze bij enkele candidaatstelling gekozen zijn. Voor groep 12 (burgersmeden) waren voor de 5 vacatures 7 candidaten gesteld, zodat daarvoor een verkiezing moest worden uitgeschreven. Dit is inmiddels gebeurd en de stemming heeft uitgewezen, dat 5 candidaten de volstrekte meerderheid of meer stemmen op zich verenigden, zodat hiermede onze ledenraad, wat betreft de op deze wijze gekozen leden, compleet is. Onze leden, die voor een en ander interesse hebben, zullen van bovenstaande wel goede nota nemen. * * ■* Jeugdgroep. (A. J. E.) 30—31 Mei en 1 Juni: 4e Bonds-jeugdfeest te Huizen. Alle deelnemers volgen zo stipt mogelijk de instructies op, die zij gekregen hebben en zijn dus vroegtijdig aan het station-Maas aanwezig. Dinsdag, 8 uur: Zanggroep, Hofdijk 66.

Toestand van de Bond op 1 Mei 1936.

i zn S OvO.-S fts "S 2 g "3m ö og (U-JJOUN Sf U S ü 2 ü H « S'O-C'-1 UW «N rtN rtW § AFDELING _g- g« g _g< – Ö§ “.2 SS cN Cj rt ° ü ni ®5? t'sOö’Sejü TJO< r3 x3 rt * I I S § £ I S §§ «* <8 <:| ►2 1 9 * > < < r* < "-«<;£!_ < «g“ g > i < > 1 Alphen a. d. Rijn 83 81 + 2 83 39 307 20 2 Alkmaar.... 191 189 + 2 185 13 84 17 664 83 3 Almelo 103 104 1 105 53 1 355 48 4 Amer0ngen............... 53 54 1 42 1111 193 24 5 Amersfoort ............... 187 184 + 3 175 2 66 6 655 48 6 Ammerstol-Bergambacht ... 35 34 + 133 10 117 21 7 Amsterdam 6492 6497 5 6458 61 27 2846 115 23526 2324 8 Apeldoorn 284 286 2 271 1 41 3 1067 80 9 Appingedam 134 133 + 1 120 18 554 5 10 Arnhem 583 573 + 10 560 52 230 11 2055 281 II Assen .................... 42 42 39 6 157 9 12 Baarn 65 65 67 1 1 30 203 67 13 Barendrecht 30 31 1 30 18 106 13 14 Bergen op Z00m... 82 82 79 1 26 3 305 16 15 Beverwijk 191 188 + 3 183 47 34 734 23 16 Bilt, de 2727 28 72 98 8 17 Borne 39 39 37 111 147 13 18 Breda 332 328 + 4 332 1 1 108 7 1169 131 19 Brummen 27 26 41 25 41 98 15 20 Bussum 108 109 1 98 43 1 409 24 21 Capelle a. d. 1J55e1........ 75 71 + 4 77 27 269 18 22 Culemborg 99 97 + 2 96 1 45 3 345 60 23 Delft 724 728 4 737 6 307 26 2602 257 24 Delfzijl 70 69 + 170 12 246 13 25 Deventer 524 522 + 2 519 10 1 198 19 1803 299 26 Dieren 97 97 103 1 19 1 359 26 27 Doesburg 118 118 119 2727 455 9 28 Doetinchem .............. 62 63 1 60 20 3 203 44 29 Dordrecht 1723 1725 2 1728 28 7 872 59 6180 678 30 Driebergen 68 68 67 125 280 4 31 Ede (0pgeheven).......... 12 1211 32 Eindhoven 586 601 15 582 1 150 30 2149 108 33 Enkhuizen 2727 25 1 23 66 40 34 Enschedé 395 400 5400 174 24 1445 104 35 Geertruidenberg........... 13 14 114 6 47 3 36 Geleen—Sittard 47 47 55 22 168 17 37 Goor 27 28 1 29 1 12 83 20 38 Gorinchem 338 335 + 3 330 140 16 1217 108 39 Gouda 113 112 + 1 109 4 50 410 44 40 Gouderak 35 35 34 21 112 26 41 Gr0ningen................ 844 840 + 4 805 6 2 289 4 3008 289 42 Grouw 51 52 1 53 2 6 30 182 23 43 Haag, den 2365 2369 4 2377 40 14 1084 56 8000 1178 44 Haarlem 1318 1322 4 1315 9 2 631 13 4740 468 45 Hardinxveld 147 149 2 150 77 514 68 46 Harlingen 37 38 1 35 23 137 14 47 Heerenveen ............... 82 82 80 153 309 19 48 Heer1en................... 63 65 2 67 38 215 20 49 Helder, den 32 34 2 36 16 110 20 50 Helmond (Opgeheven)..... 39 51 Hendrik Ido Ambacht. .... 185 187 2 191 1 78 3 652 83 52 Hengelo 960 957 + 3 965 16 2 170 40 3636 181 53 ’s-Hertogenbosch .......... 28 28 29 18 113 2 54 Hilversum.... 588 589 1 589 52 187 9 2107 191 55 Hoogezand-Sappemeer...... 187 189 2 189 1 90 4 677 61 56 Hoorn 60 61 1 62 1 10 28 211 2/ 57 Kampen 30 30 29 9 4 109 7 58 Kinderdijk 155 159 4 159 105 541 75 59 Krimpen a. d. Lek 103 103 104 82 382 27 60 Krimpen a. d. IJssel ...... 141 137 + 4 139 1 58 505 26 61 Krommenie 135 136 1 121 1 28 4 477 70 62 Leeuwarden 331 323 + 8 323 2 8 92 4 1142 160 63 Leiden 725 732 7 728 2 2 300 20 2641 267 64 Lekkerkerk ............... 7474 76 51 238 53 65 Lemmer 1212 13 41 47 66 Maassluis. 20 23 3 21 1 9 70 6 67 Maastricht 47 47 44 1 24 172 11 68 Meppei .................. 36 36 31 • 5—122 18 69 Middelburg 188 188 188 90 18 702 36 70 Muiden 34 34 37 11 119 15 71 N. Lekkerland 56 56 54 38 1 189 34 72 Nieuwleusen .............. 19 18+1 18 10 72 73 Nijmegen 340 340 345 31 153 12 1193 139 74 Oude-Pekela 31 31 28 14 109 14 75 Oudewater...... 13 14 114 3 9 46 10 76 Papendrecht 172 172 178 120 605 77 77 Pernis. 26 24 + 2 26 3 104 8 78 Ridderkerk 412 412 414 31 248 1507 136 79 Rotterdam 7460 7467 7 7442 52 8 3969 33 27540 2222 80 Schiedam 1923 1930 7 1913 10 1 1021 20 7034 632 811 Schoonhoven 35 37 2 37 1 18 131 14 82 Sliedrecht 150 155 5 155 80 562 58 83 Sneek 96 97 1 94 32 31 3 342 26 84 Soest 25 23 + 222 10 80 22 85 Stadskanaal 85 86 1 89 1 1 36 297 26 86 Terborg-Gaanderen........ 133 130 + 3 127 28 30 457 62 87 Tiel 363 362 + 1 361 3 3 136 49 1291 116 88 Tilburg 113 114 1 111 1 332 418 35 89 Utrecht 1979 1976 + 3 1973 6 4 884 17 7218 577 ] 90 Vaassen 263 264 1 257 114 996 32 91 Veendam 87 87 85 25 335 15 92 Velp 130 129 + 1 131 1 34 494 22 93 Venlo 42 44 2 42 2 18 4 142 20 94 Vlaardingen 350 348 + 2 342 140 1299 114 95 Vlissingen...... 926 926 923 34 244 3495 174 96 Voorburg.. 70 66 + 4 66 18 255 14 97 Wageningen 46 46 43 1 18 2 162 20 98 Weesp 132 133 1 136 31 53 457 77 99 Westerbroek........ 49 52 350 1 16 185 14 100 Wieringen 20 20 23 5 87 4 101 Winschoten 220 220 215 21 63 3 791 61 102 Winterswijk 31 33 2 32 72 117 7 103 Wormerveer 67 67 67 1 10 1 244 25 104 Ijlst 20 20 19 52 70 8 105 IJmuiden 358 365 7 366 41 134 15 1356 63 106 IJsselmonde 117 117 117 67 435 40 107 Zaandam 293 288 + 5 290 2 106 6 1034 106 108 Zaandijk 102 102 102 3 13 15 393 21 109 Zaltbommel...... 69 69 68 46 244 24 110 Zeist..... 156 157 1 147 5012 581 15 111 Zutphen 173 174 1 170 3 42 8 626 56 112 Zwolle 154 152 + 2 148 1 43 28 528 67 113 Verspreide leden en groepen 166 161 + 5 150 21 36 2 633 75 Totaa) 40679 40721 42 40500 305 125 17464 957 Per 4 April 1936 werd afdeling Ede opgeheven. De leden dezer afdeling werden bij Arnhem gevoegd.

dat hetgeen bereikt is, ook behouden blijft. Dit kan alleen wanneer onze organisaties zo sterk mogelijk zijn. Niet alleen de ouderen dienen zich te organiseren, maar zeer zeker ook de jongeren. En om deze laatsten gaat het nu op het ogenblik. Wanneer op onze organisatie, onverschillig waarvoor, een beroep wordt gedaan, dan geven onze ouderen zich altijd voor het volle pond. Laten wij nu als jongeren, leden van de A.N.M.8., niet teleurstellen en deze actie tot een goed einde brengen. Mogen wij dus voortaan op uw medewerking rekenen? Meldt u aan bij uw jeugdgroepbestuur en het komt in orde. IJSSELMONDE. (P.S.) Op 11 Juni a.s. belegt de plaatselijke Plan-Commissie te IJsselmonde een propaganda-feestavond voor het Plan van de Arbeid inde zaal Amicitia van den heer Peters te IJsselmonde. „De Jonge Spelers” verzorgen die avond met cabaret. De aanvang is bepaald op 8 uur ’s avonds. Zaal open half acht. Nadere mededelingen over de verkoop van entréebewijzen enz. volgen. Wij wekken onze leden met hun vrouwen of verloofden en huisgenoten op deze avond niet te verzuimen en tevens anderen aan te sporen deze bijeenkomst te bezoeken. Maakt in het belang van ons hele volk propaganda voor het Plan van de Arbeid. Zuigers van lichte metalen. Reeds in 1907 werden door verschillende aluminiumgieterij en zuigers gemaakt van lichte metalen, doch dit gaf aanleiding tot talloze mislukkingen. Toen men tijdens de oorlog in versneld tempo vliegtuigmotoren moest maken, heeft men opnieuw getracht, zuigers van licht metaal te fabriceren en gelukte het inderdaad, aluminium-zuigers te maken voor. het destijds vereiste geringe aantal uren dat de motoren in bedrijf waren. In 1921 kwam de oude vliegtuig- en motorenbouwer Helmuth Hirth, naar aanleiding vaneen door de Duitse regering uitgeschreven wedstrijd, op het idee, een nieuw soort zuigers van licht metaal te maken, waarvoor hij bekroond werd. Hij verbond zich toen met de chemische fabriek Griesheim-Elektron en maakte, in plaats van de tot nu toe gebruikte zuigers van aluminium-koper, zuigers vaneen magnesiumlegering, omdat deze slechts een soortelijk gewicht hadden van 1,8, dus belangrijk lichter waren dan die van de aluminium-kopeflegering. Later bleken echter de zuigers van de magnesiumlegering eerder versleten te zijn dan die van aluminium-koper en ten aanzien van het geruisloos lopen achter te staan bij de Amerikaanse „Graugusskolben”. Daarna begon men in Duitsland voor de automobiel- en motorenindustrie zuigers te maken van aluminium-silicium legeringen, die het voordeel hadden vaneen geringe uitzettings-coëfficient en een zeer groot weerstandsvermogen tegen slijtage. Men heeft in 1935 deze zuigers weer verbeterd door er stalen stroken in aan te brengen. De nieuwe Zeppelin „Hindenburg” is thans ook van deze „Ringtragerkolben” voorzien. Voor de hoge temperaturen van de Dieselmotoren had men zuigers nodig met een groot geleidend vermogen voor warmte. De zuigers van aluminium-silicium-legeringen bleken hiervoor niet zo geschikt te zijn als die van aluminium-koper legeringen, hoewel ze beide zekere voordelen hebben. Men heeft daarna proeven genomen met het samengieten van deze beide legeringen, welke proeven een uitnemend resultaat hebben gehad, zodat men thans in verschillende vaartuig-typen deze vuurvaste zuigers heeft aangebracht, welke tot volle tevredenheid lopen. {Nwe Rott. Crt.)

6—7 Juni: Weekeindkamp te Oostvoorne. * * * Nu nog iets over de ledenwerfactie. Nu we eens de balans hebben opgemaakt wat betreft het aantal werkers, komen we tot de conclusie, dat er een nadelig saldo is, d.w.z. het aantal werkers wordt minder inplaats van meer. Zo zelfs dat wij al gedwongen zijn, één der wijklokalen op te heffen. Moet dit zo doorgaan? Laten wij hopen van niet. Wij vragen toch niet te

veel om ééns per week en wel op Vrijdagavond je krachten beschikbaar te stellen voor een actie, die voor onze gehele beweging van onschatbare betekenis is. „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het gezegde. Welnu, laten wij dan zorgen, dat wij die jeugd in ons bezit krijgen. Wij zullen nimmer mogen vergeten, dat de jeugd van vandaag de ouderen van morgen zijn. Veel is reeds door onze oudere kameraden tot stand gebracht. Juist daarom dienen wij met alle mogelijke middelen te zorgen,

ORDE EN REGEL vormen de basis voor een gezonde huishouding. Zorgt er voor deze basis ook door te trekken ten opzichte van de nakoming Uwer financiële verplichtingen jegens de Bond ADVERTENTIËN Herplaatsing wegens misstelling. Op 13 Mei j.l. overleed ons lid M. T. v. ARKEL, inde ouderdom van 64 jaar. Wij brengen hem een laatste groet. Het bestuur der afdeling Schiedam,