Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n ■ I 45ste Jaargang – Nummer 18 – Zaterdag 10 September 1938 – Oplaag 5075Ö üi Metaalbewerker advertenties: Afdeling sa d vertentres B. WlB 1 jfSTé l| [J | per regel . . ( 0.20 Aanvragen voor personeei of andere adver- Redacteur: G. van der Houven Hemonylaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 26175-90030 tenties, welke met de metaalindustrie verband houden per regel f 0.30 Verschijnt elke 14 dagen

Maasbrug te Rotterdam

Sluiten