Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat het niet aan de vrouwen de schuld te geven, dat u de vergadering niet bezoekt. De vrouwen hebbende mannen een voorbeeld gegeven. Deze vergadering zal zijn vruchten zeker afwerpen. Voor de vrouwen volgt nog een vergadering en we verwachten, dat zij, die nu nog niet aanwezig waren, de volgende maal present zullen zijn. .. . VenlO Een goed voorbeeld! (N. J. C.) De directie der N.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie alhier, besloot aan haar gehele personeel een Kerstgratificatie toe te kennen. Alle personeelleden die voor 15 Maart 1938 in haar dienst waren, ontvangen 40 uren loon, terwijl bovendien de gehuwden ƒlO.— voor hun echtgenoten ontvan- gen, plus ƒlO.— voor elk kind beneden de veertien jaar. Zij, die na bovengenoemde datum in dienst traden, ontvangen naar verhouding, met een minimum van ƒ 10.—. Dit is een voorbeeld dat navolging verdient. Umuidpn umuiuen (v. L.) Wij dringen er bij onze leden op aan ons te helpen met het verzamelen van adressen van niet- en verkeerd-georganiseerden. Zij, die adressen weten, worden verzocht deze per briefkaart op te geven aan den secretaris der pro- paganda-commissie, J. Wey, Lumeystraat 8, IJmui- den-Oost. De portokosten worden vergoed, dus stelt het niet Uit. Ook kunnen wij nog wel enige huisbezoekers ge- bruiken; opgave aan het genoemde adres. St. Nicolaas komt! ' _ , . , , , . , , En dan nog iets voor de kinderen van onze werklozen. Wij hebben met St. Nicolaas afgesproken, dat hij jullie thuis een bezoek komt brengen op 3 December .(Zaterdag a.s.) tussen 4 en 7 uur. Natuurlijk brengt hij zijn knecht ook mee en een . (Vervolg op pagina 12) . – Met leedwezen geven wij kennis, dat na een langdurige ziekte is overleden onze trouwe bondsmakker _ •!, I Gernt Abrahamsen, ' inde ouderdom van 60 jaar. Hij ruste in vrede. Utrecht, 13 November 1938. HET BESTUUR DER A WUFT IMP1 TTTPIfrHT AFDELING UTRECHT. ppn y bekwaam machinebankwerker , , ... bekend met leidmgwerk op stoomgebied, autoaeen en electrïsch lessen dUTogeen en eiecinscn lassen. r-« r* Kmcr o Firma G. NEEF & ZONEN, 's Graveland. – Gevraagd: As i AkITEI IESC nl I M** met ervaring op gebied van electrische L • i i| ■ • scneepsinsranaties. Brieven aan: N.V. Electrotechn. Bureau A. de Hoop, Vasteland 4, Rotterdam. |————————————9 Fl Ff'TRKr'H I I FDFKI? LLL\mII\IJV,I I *-L(\LI N . dat doet men bij „DE LASCHBOOG", Harms . 1 Jr., Eerste Ned. Vakschool tevens Ie klas Reparatie-lnrichtinq. ALLEEN RECHTBOOMSSLOOT Kl„ 40 T„l t AOCO-I A . 1 t.. . . No. 49, Telefoon 42587, Amsterdam-C., bi| het Centraal Station. Attesten ter inzage. ”“““““““——————— ~ lofsrt olortricrh on eiecinscn en autogeen lassen bij J_ . . F H ASREFK . I. 11. HJDLtIX UI\U JJL Borneostr. 8-12 – A'dam-O – Tel. 54251 VAKSCHOOL

Toestand van de Bond op 1 November 1938 _ g-g _ g-g | _ g-S _ëg-S -Sc __s _=■£ _ s _£■= afdeling gcT g Éjl Is 5 ëj° f|° sfa ïn» <|ö + <|-l <||z <|t <t“ <>rzrl* » * * „ ~ , , 1 ■ Phen ad- Rlin-•. 94 95 1 84 1 21 465 18 2 Alkmaar 205 211 6 202 25 57 4 940 88 3 Almelo 118 117 + 1 115 2 24 539 52 4 Amerongen 81 83 2 88 2 383 17 8 Amersfoort 224 226 -2 216 -1 34 5 1101 34 6 Ammerstol-Bergambacht .... 26 27 127 11 112 12 7 Amsterdam 8776 8735 +4l 7703 84 63 1468 177 42278 1855 8 Apeldoorn 368 368 357 13 47 3 1759 71 9 Appingedam 175 170 + 5 149 35 808 27 10 Arnhem .. 711 712 1 656 8 4 175 3335 188 ASSetV’if 5048 + 2 46 15 208 34 2 ssen et TT TT “ 48 ~~ ~ ~ ~ ~ 1/i « 111 284 15 15 Bergen op Zoom!!!”””. ” 67 68 1 69 15 328 8 16 Beverwijk 271 266 + 5250 29 34 1297 30 17 Bilt, de 44 44 35 13 1 211 16 18 Bome 38 38 38 1 4 187 7 19 Breda 342 345 3 340 1 1 73 1589 131 20 Brummen 35 36 1 29 3 160 17 21 Bussum 112 119 _ 7 120 17 551 19 22 Capelle a. d. IJssel 135 133 + 2 98 1 11 655 18 23 Culemborg 121 129 8 107 35 2 555 53 24 Delft . 867 862 + 5 788 144 190 9 4081 238 23 Delfzijl 101 100 + 1 89 24 463 21 27 106 107 + 1 108 2 J. ™ 22°2 28 Doesburg’!!”!!!!!!!””!! 143 ui + 2 157 2 19 1 666 43 29 Doetinchem 76 78 2 72 11 347 48 30 Dordrecht 1998 1994 + 4 1898 30 5 526 2 9380 584 31 Driebergen 76 72 + 4 72 4 370 3 32 Eindhoven 579 586 7 583 1 8 90 10 2813 83 33 Enkhuizen 20 21 1 23 10 87 15 34 Enschede 414 412 + 2 398 1 2 55 4 1965 93 35 Franeker 23 23 21 2 5 109 4 36 Geertruidenberg 1514 + 112 3 3 60 12 37 Geleen-Sittard 35 36 133 _ _ 7 _ 170 7 38 Goor 2222 25 2 2 2 76 6 39 Gorinchem ... 500 501 1 429 4 45 2 2371 86 40 Gorredijk 66 67 1 26 1 47 335 8 41 Gouda 130 130 119 38 631 13 42 Gouderak 43 43 41 11 196 14 43 Groningen 985 980 + 5 1093 13 15 289 1 4514 342 44 Grouw 54 53 + 1 52 _ _ ■, _ 264 5 45 Haag, den 2593 2583 +lO 2428 ' 60 23 665 12 11793 738 46 Haarlem 1515 1506 + 9 1448 18 3 335 27300 318 47 Hardinxveld 159 155 + 4 158 2 23 768 36 48 Har|jngen 41 39 + 233 2 9 177 23 49 Heerenveen 104 105 1 93 12 500 33 5? Hddtr? den!!!!!!!!!!!”! ” 28 28 “ – 331 Z 11 Z ?3o 10 52 Hendrik Ido Ambacht 159 162 3 198 1 1 38 757 43 53 Hengelo 1137 1136 + 1 1073 27 8 40 2 5571 114 54 ’s-Hertogenbosch 40 35 + 5 36 13 1 179 6 “ Hilversum 722 722 – 678 8 5 ui – 3442 us 56 Hoogeveen 139 138 + 1 2 2 684 20 57 Hoogezand-Sappemeer 212' 208 + 4 187 1 1 17 981 70 58 Hoorn 64 62 + 2 61 3 3 321 3 59 Kampen 47 47 35 121 233 3 60 Kinderdijk 225 224 + 1 181 1 30 1076 59 61 Krimpen a. d. Lek 124 125 1 118 21 25 586 29 62 Krjmpen ad |Jsse| 174 1/5 ! 151 31 10 – 865 22 63 Krommenie 181 174 + 7110 25 849 43 64 Leeuwarden 382 381 + 1 346 34 60 1 1783 119 65 Leiden 911 910 + 1 828 72 228 3 4327 305 44 Lekkerkerk 76 75 + 1 68 42 354 25 67 Lemmer 13 13 13 2 64 1 169 Maastricht 51 I 50 + 1 53 —| 19 2 245 10 70 Meppel 5048 + 2 42 – – 13 2 221 27 71 Middelburg 230 220 +lO 215 3 30 1 1088 38 22 Muiden 41 41 40 3 205 2 73 N Lekkerland 124 121 + 3 90 1 6 600 7 74 Nieuwleusen 2727 26 2 10 128 5 75 Nijmegen 331 332 1 325 51 78 1561 90 76 Oude-Pekela 29 29 28 *l2 1 128 15 77 Oudewater 1212 16 1 1 53 5 78 Papend recht 189 189 174 1 45 890 54 79 Pernis 68 68 56 1 * 1 10 331 22 80 Ridderkerk 513 516 3 413 31 100 2495 137 81 Rotterdam ....%.. 9124 9097 +27 8648 87 60 2731 1 43387 2093 82 Schiedam 2529 2517 +l2 2327 1422 721 24 11782 840 83 Schoonhoven... 44 44 41 1 7 219 3 84 Sliedrecht 174 168 + 6 149 41 801 46 85 Sneek 111 112 1 115 6 3 17 2 ,503 23 86 Soest 23 25 2 29 1 108 15 87 Stadskanaal 78 77 + 1 81 2 21 380 14 88 Jerborg-Gaanderen 128 129 1 124 18 583 58 £ Jfc ”””””””””” Z Tol T t Z l f tl ? % 91 utrecht 2427 2424 + 3 2313 26 3 441 7 11739 322 92 Vaassen 382 373 + 9 368 19 2 1772 96 93 Veendam 90 89 + 1 89 1 11 444 9 4 Velp 196 199 3 194 2 24 917 44 95 Venlo 43 42 + 1 45 11 210 6 96 Vlaardingen 540 536 + 4 469 2 2 86 2610 92 97 V|issingen 1196 1181 +l5 1095 7 9 92 5769 171 Voorburg ■ 87 88+1 72 ~ ~ ™ ~ I2 99 Wagemngen 47 47 46 2 73 206 16 100 Weesp 128 134 6 128 21 30 612 48 181 Westerbroek 70 68 + 2, 57 1 7 334 12 102 Winschoten 247 247 254 2 270 1100 121 103 Winterswijk 39 39 35 9 176 17 104 Wormerveer 94 94 86 23 458 15 105 Woerden 36 +36 3 166 106 Ijlst 20 20 21 51 82 12 107 IJmuiden 458 452 + 6 412 44 56 8 2202 66 108 IJsselmonde 158 155 + 3 131 1 32 738 63 109 Zaandam 338 332 + 6 312 2 , _ 1603 . 98 110 zaandijk 114 116 2 105 7 538 21 111 Zaltbommel 69 70 170 20 327 31 112 192 190 + 2 m u – 916 33 113 2 hen 191 191 175 1 28 896 66 I 114 Zwolle 160 157 + 3 164 2 28 8 737 60 j 115 Verspreide leden en groepen 212 207 + 5 187 4 17 1 1056 42 Totaal 49556 49674 +212 46263 493 312 |10343 384 ' I Per 26 September 1938 werd afdeling Woerden opgericht. Deze leden waren voordien bij afdeling Utrecht ondergebracht

Sluiten