is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 46, 1939, no 12, 17-06-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het landdaginsigne

De insignes, die aan de deelnemers aan onze landdag uitgereikt zullen worden, zijrF vervaardigd door de N.V, De Verenigde Blikfabrieken te Krommenie. Zij zijn echter niet van blik.... maar van aluminium. Wij hebben er enige tienduizenden1 van besteld en hopen, dat er geen enkel exemplaar óverblijft De insignes worden „gedrukt’’ bij grote vellen tegelijk. Op elk vel staan 325 stuks. Het drukken lijkt inderdaad veel op het werk, dat ineen gewone drukkerij geschiedt Het gaat volgens het offset»steendruk»procedé Dat wil zeggen, dat het insigne eerst getekend wordt en deze tekening wordt langs fotografische weg op zink overgeb'racht Van deze zink» plaat wordt via een rubberdoek gedrukt. De platen aluminium die men op de eerste foto ziet aan» voeren zijn aan één zijde wit gelakt (het insigne heeft een witte ondergrond) De tweede foto laat ons de pers zien. waarop gedrukt wordt en zij, die wel eens een gewone drukkerij hebben bezocht, zien onmiddellijk de overeenkomst. Op de derde foto ziet men links een arbeidster de gelakte plaat inde drukpers steken. Het meisje dat iets lager staat, haalt de bedrukte platen weg en zet ze ineen wagen voorzien vav «rote ijzeren pennen, zodat ze elkaar niet kunnen raken (foto nr, 4).

Als de wagen vol is, wordt hij ineen oven geschoven, waar de drukinkt bij een temperatuur van ongeveer 75 0 Celsius droogt. Ons insigne is uitgevoerd is rood en paars op een witte onder» grond. vVanzelfsprekend moet iedere kleur drogen inde oven, voordat een volgende er over heen gedrukt kan worden. Merkwaardig is het. dat deze grote massa insignes in minder dan 10 minuten een gang door de pers maakt In het afstellen der machine en het verkrijgen van de juiste kleur gaan echter uren arbeid zitten, terwijl het daaraan voorafgaande lithogra» fische proces enige dagen vergt De volgende keer zullen wij enige foto’s laten reproduceren van het machinale uitknippen der insignes, het z.g stampen en van het ombuigen der bevestisingslipies Wij hopen dat zoveel mogelijk leden in het bezit van het landdagdnsigne zullen willen komen....