Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an nummer van ons klad hebben wij wat extra zorg besteed, er een Kerstnummer van gemaakt. SJSrrJyjM yh Vandaar ook ons pogen om door PU et aanbrengen van kleuren het uitere ||| J(\3: lijk van onze krant iets feestelijks te geven. lets opbeurends hebben wij in deze WiiivSzASs&S* donkere dagen wel nodig. Daarom ook zijn we met onzen fotograaf naar ons bezit „De Lieberg” getogen om er enige opnamen te maken, die wij dan in dit nummer wilden doen reproduceren. Op deze pagina’s vinden de lezers het resultaat van het werk van den fotograaf Oorthuys, die er ondanks het minder gunstige weer toch in geslaagd is ons enige mooie beelden te verschaffen. „De Lieberg” in winterse rust. Wij zouden gaarne van wintertooi gesproken hebben, maar daartoe ontbrak de helderwitte sneeuw, die ons landgoed anders inde winter zo wondermooi kan doen zijn.

Wij hebben het zonder sneeuw moeten stellen, maar zijn van oordeel, dat de reproducties op deze pagina’s toch wel een indruk geven van de rust en vredigheid, maar ook van de schoonheid van ons vijftien hectares grote terrein. ’t Is zeer te betreuren, dat de tijdsomstandigheden onze plannen om over te gaan tot het laten bouwen vaneen vacantieoord, radicaal inde war hebben ge* stuurd. Die plannen waren gereed en de aanbesteding zou anders reeds hebben plaatsgevonden. Tot nader order moet het gebruik van ons terrein „De Lieberg” beperkt blijven tot kampeergelegenheid voor onze jeugdgroepen en tot het maken van zomer* excursies door onze afdelingen.

Sluiten