Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Over de week van 2 tot en met 7 September 1040 | wordt liet contributlezegel op de 36ste week in bet bondstooekje geplakt, Over de week van 9 tot en niet 14 September 1940 wordt het contrihutiezegel op de 37ste week in het bondsboekje geplakt. 1/2 * *m'\WmniïtiW'iÉm Gronin^en (W. Sch.) Vooral onze jonge leden loodgieters en fitters bevelen we ten zeerste aan goede nota te nemen van onderstaande bekendmaking, en te zijner tijd zich op te geven als deelnemer der be- doelde cursus. Gemeente Gasfabriek en Waterleiding, Groningen. De opleiding voor gas- en waterfitters aan de Ambachtsschool te Groningen zal ook dit jaar normaal voortgang vinden. Begin September zal weer gelegenheid worden gegeven tot inschrijving van nieuwe leerlingen. De juiste data worden per advertentie nader bekend gemaakt. ' . De lessen worden 4 avonden per week gegeven van 7-9 uur, gedurende de maanden Octotaer tot en met Maart. Het leerplan omvat de practische en theoretische vakken, welke voor fitters van belang Zijn. Aan het eind van de 3-jarige cursus worden diploma’s uitgereikt aan de geslaagde leerlingen; de cursus vormt tevens een volledige opleiding voor het landelijke diploma van de Vereniging van gas- fabrikanten in Nederland. De kosten zijn zeer laag gesteld en bedragen slechts ƒ7.50 per winterhalfjaar; met minvermogenden kan een speciale regeling worden getroffen. Tijdige opgave is zeer gewenst. Rotterdam. Bureau voor Arbeidsrecht van de Rotterdamse Bestuurdersbond. In verband jnet de verduisteringsvoorschriften zal het Bureau voor Arbeidsrecht vanaf 27 Augustus 1940 het spreekuur vervroegen. De spreekuren worden dan gehouden: Dinsdag- en Vrijdagavond van 6—5 uur. Woe?isdagmiddag van 2—4 uur. utrecht (G.) Aan de leden van de afdeling Utrecht wordt bij deze ter kennis gebracht, dat bode R. d e J age r inde week van 9—14 September a.s. met vacantie 7ün zaï zijn. Een vriendelijk verzoek om de contributie ót voor- uit, óf direct na de vacantie te betalen, zodat de bode geen vertraging met zijn werk ondervindt. — , . Advertentlën 30 Juli 1940 overleed onze trouwe hondsmakker I A DDIKICCM ü* A. PRINSEN inde ouderdom van 60 jaar. Dat hij ruste in vrede. Het bestuur van de afdeling ____rrrr_ . . Priizenverordemng (Persdienst N.V.V.) De thans geldende prijzen- verordening is bedoeld ter voorkoming van ongewenste en niet-gerechtvaardigde prijsver- hoging- Het is in hoge mate het belang van den wer- ker, dat de koopkracht van zijn loon niet onnodig ... verminderd; dit is echter wel het geval zo dik- wijls iemand op de geldende prijzen verhoging toepast. Helpt in het algemeen belang mede, de goede wetten te doen handhaven.

Toestand van de Bond op 1 Augustus 1940 -Z OO- ~Z OO' I O<> ** °Z ‘«‘Sn T5 <a n T« fj J2 *. ® I Z T— " T- JIT” «JfllO *->*-> O »-» U(y *J. I U I AFDELING ££ d, %l- S SSj «Ij? Jll " J.S <■£3 <-£4 + <-ll| <“« <-g; <>V I >| r : I on 104 _ 5 111 1 20 346 47 I 1 Alphen a. d. Rijn + . a iti * – I 2 Alkmaar 210 214 4 224 3 49 14 'Zy Z I 3 Almelo 116 122 6 124 2 18 _ «54 14 I 4 Amerongen 68 73 -Ji 8S , -4 – 64 5 Amersfoort 201 20j 2 2 g4 jj I ‘ A"a°mBergambacht;9249 96?3 =361 90 796 33534 2i77 eld°°? f&- Ut zl tl -1 W 790 29 g. ;v:;;;;r;:;;>::::-::::: g g-i g 1 i 1 •» 5 u l:^.Zo0";;::;:;:::;:: 308 3« J 346 – 37 68 im 89 15 Bilt.de 73 59 “ _ 56 _ 1 26 239 10 I 16 Borne • 400 _ 4 385 2 77 63 1518 146 I 118 Brummen j 39 39 I 38 3 | 6 132 17 | 19 Bussum J22 327 ~ \ }2B | ? n wt 43 1 70 Gan.ll. ad llssei 162 165 3 156 1 da ij J?j I k„,'„ ' 131 135 4 131 16 3 500 26 | Culembo g " Q 26 935 _ 9 950 15 U7 96 3369 240 | 22 Df' l 116 125 9 133 4 40 444 22 I u Deventer.!!!!'. 552 577 —25 573 14 96 36 2049 146 I 23 Dteren .„i. 153 154 _ j 150 _ 3 87 584 21 | " Doetinctfeml! I" 1" ,80 81,- 1 90 -7 16 297 24 26 Dordrecht 2 2\£ ~23 104 _ 2 2400 10 | 29 Eindhoven" .............. 573 583 —lO 595 1 30 300 1972 91 j 31 Enkhuizen 21 20 + \ 22 \ 77 {77 I __ _ , , Aoc 7 454 11 oó lAod I 32 Enschede _ / “x 2 6 111 5 | 16 16 – 16 -3 – 54 6 35 Geleen-Sittard 32 32 j6 7 114 36 Goor.. 23 22 + 344 2001 96 I 37 Gorinchem sl/ 3/5 ~ “ 3fi " -»,n 11 I 3g Gorredijk 59 60 1 56 2 220 12 ■ 39 Gouda.._ 145 142 + 2 145 2y ~ï 154 17 | 1067 1090 —23 1105 13 231 30 3821 341 | i2 Grouw^..i 59 59 64 238 | 43 Haag,_den 2940 3042 -102 2988 62 645 176 9827 39J | Hardinxveid!”.!':!'.!!!!l92 190 + 2 193 32 78 718 54 I 46 Harlingen 53 53 53 2 ~ 54$ 24 I 47 Herenveen;-.. 134 138 4 129 _ 5 _ x 2214 | 48 ........ .... . . . 24 27 3 28 1 4 73 5 I 50 Hendrik !do'Ambacht......... US W--4 49 J5 726 37 ::::::: I ”:: 852 =2l 842 1 94 25 3140 138 170 177 7 lA'? . A ■ 4iU 4/ l 54 Hoogevecn.. z 53 ■ 55 Hoogezand-Sappemecr .....;.. 228 238 -10 250 02 ? 57 Kampen.. 62 64 2 62 7 I 58 72 8 140 3 31 43 495 48 | 59 Krimpen a. d. Lek JJZ zoo o ™ j J ~ ■ bQ Krimpen a. d. IJssel 209 211 2 207 35 31 /90 35 I 61 Krommenie..... 249 207 273 J 147J g 6 | 62 jo}6 1029 —l3 1004 11 168 85 3553 224 i 64 Lekkerkerk 87 88 1 86 37 328 24 I 65 Lemmer 16 17 -1 20 -2 – 61 J I 33 ff .!? -1 5- 21 2«3 27 68 Meppei 61 65 4 66 , – 6 44 I 69 Middelburg 40 _ i 43 5 162 I KUkkërlind.'.!!!!!!!!!'!!!!! 168 172 -4 164 26 85 620 60 i 72 Nieuwleusen 24 24 27 Q. I 241 345 5 351 5 56 2a 123 U I oudeTekela'.!!!!.’!" 34 35 1 35 1 8 116 18 I 75 oudewater 1111 *3 ~ c 23 766 113 I 76 Papendrecht. 228 232 -4 45 429 45 | 78 Ridderkerk 570 580 —lO 601 2 iQS 120 2061 144 | 79 Rotterdam 9749 9963 _214 10087 82 644 700 321/8 2643 80 Schiedam 7528 2578 _5O 2616 13 90S 337 8880 906 81 Schoonhoven 58 59 1 52 2 8 21 224 I R9 sn.ar.cht 209 215 – 6 208 – 62 – 789 75 | 83 Sneek 128 131 – J 121 _5 _7 1 «7 I4 | 84 f2 84 -2 84 1 10 – 256 21 86 Terborg-Gaanderen 136 143 7 U – 1327 502 481 87 Tiet 427 435 8 434 7 67 42 1617 /9 | ' yr 94 19 35. 5 9 11 246 17 I 89 Utrech, z597 2676 —79 2687 27 J43 208 9618 394 i « S tiï ~\ ] – fA 92 velp 214 220 6 219 2 17 60 03b 1 ij £ êli % % % 96 Voorburg 86 90 4 87 – 8 7 2m 20 I 97 Wageningen 54 55 1 34 . |2 4, < 35 I 98 weesp us lis 12i J 12 l_t til 6 { 99 Westerbroek 77 .80 3 81 4 i 100 Winschoten 213 217 4 242 42 9 12 | woeden—!!7! 34 38—1 41 -2 130 21 j 103 Wormerveer 132 134 2 137 3 38 529 9 1 105 Smlïdën:::: s\t slt s 75 « .i« 108 ijSSeimonde 175 181 6 181 i 42 46 12" | i°7 Zaandam..... 447 432 “ 3 132 _ – 15 472 25 I 108 Zaandijk Jzi izv a 21 I 109 Zaltbommei 78 74 + 4 76 1 19 20 l ... c Pit 910 4 219 142 /z9 I ZutDhen'.V.7.246 252 6 230 1 20 58 929 58 I 112 Zwolle 162 168 _ 6 174 2 20 4 62/ 42 i m Verspreide leden en groepen... 249 260 —ll . .—! ! | Totaal ■■■■■■. 54147 | 55641 | -1494 | 56090 | 533 8326 5990 t

Sluiten