Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN STAD EN LAND

Aan de leden van de afd. Den Haag wordt Tet volgende bekend gemaakt: 1. Het afdehngskantoor is op 27, 28 en 29 December uitsluitend geopend van 14—16 uur. Op Zaterdag 30 December is het afdelingskantoor gesloten. 2. De klachtenavond op 29 December gaat niet door. 3. De uitbetaling van'°^T “leS‘tijden keringen vindt op de normale tijden plaats. De propaganda-feestavond van de afdeling Hattem, gehouden op 25 November jl., is uitstekend geslaagd. Inde stampvolle zaal zaten vele vrouwen en districtsbestuurder Eiff maakte van deze gelegenheid gebruik om hen iets over de nieuwe contributieregeling te vertellen onder het motto „De man in het bedrijf, de vrouw in het gezin, de Bond (als steun) er tussenin”. De Arbeiderstoneelvereniging „Opwaarts” uit Wijhe bracht vervolgens een prachtig stuk ten tonele. Met een gezellig bal werd deze feestavond besloten. Nu maar weer aan de slag, vrienden in Hattem. Ons devies luidt „Omhoog!”. Secretaris C v d. Rhee van de afdeling KiC24 November “ overleed te Kinderdijk ons oudlid Arie Beenhakker in de leeftijd van bijna 75 jaar. Beenha ’ was één van de drie oprichters van onz afdeling in 1902. De andere twee 2eJe gelukkig nog. Deze oude bondsmakkers hadden het toen niet gemakke ij . ii heeft zijn keel defect geschreeuwd met “ddaf h?f zSag Zaterdag

deed. Hij is lid van onze Bond gebleven, totdat hij voor zich zelf begon. Wat zijn werk voor de vakbeweging betreft, zullen wij hem in ere gedenken. onze vrjend Zijlstra van de afdeling Leeuwarden doet ons een verslagje toekomen yan een goed geslaagde vrouwenbijeenkomst. waar ook vele mannen acte de présence gaven. Maar vriend Nelemans richtte toch zijn betoog over de nieuwe contributieregeling speciaal tot de vrouwen en hij deed dat kort en duidelijk. jjet is jammer, vindt Zijlstra, dat niet alle ieden met hun vrouwen deze uiteenzetting gehoord hebben, Het bekende Draaimolencabaret verzorgde de rest van de avond en zoals steeds, op uitstekende wijze. De koffie ontbrak ook niet en de Coöperatie „Exceisior” had weer voor de koekjes gratis! gezorgd. En wiijen onze kameraden uit Leeuwarden de wens van hun bestuur weten? Meer activiteit en het ledental „Omhoog!” Kom aan, makkers, aanpakken! hield d^ehng De inleider onze bondssecretaris D. met gepaste trots zeggen, „ldus secretaris J. Bos, dat deze avond ]ledi is geslaagd en ons afdelingsbestuur heeft met het organiseren van cursusvergadering wel een goede gedaan Het onderwerp was het ten wij hebben met groot genoegen geluisterd naar de heldere uit-

eenzettihg van vriend Van Hattem. Ons afdelingsbestuur heeft dan ook gemeend op de ingeslagen weg voort te moegaan en heeft besloten een tweede cursusavond te beleggen over het onderweip „De publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie" en wel op 20 December in zaal 5 van het Volksgebouw, aanvang 8 uur. Inleider is I. Baart, de economische medewerker van onze Bond. Vrienden, was het op onze eerste avond zo. dat de zaal bijna te klein was, wij hopen, dat dit op 20 December werkelijk het geval zal zijn. U kunt het in deze uw afdelingsbestuur niet moeilijk genoeg maken en wij rekenen dus op zeer veel bezoek, natuurlijk ook van de vrouwen! Het volgende berichtje kregen wij woordelijk uit Vlissingen toegezonden: „Decentrale vrouwenbijeenkomst te Vlissingen is uitstekend geslaagd. De Zeeuwse schonen hebben getoond voldoende belangstelling te hebben voor de organisatie en waren uit alle windstreken aanwezig. De zaal was vol, wat tot gevolg had, dat horen en zien je gewoon verging. Het programma was opperbest en is aan alle kanten zeer gewaardeerd. Voor het bondsbestuur was vriend Koudijs aanwezig, die ineen buitengewoon vlot praatje enkele problemen behandelde en grote aandacht had. Het gezelschap van Paul Ostra heeft onze vrouwen de rest van de middag beziggehouden op een wijze, die zij niet licht zullen vergeten. Zij zaten zo te lachen, dat het somtijds net was of er een wekker afliep. Al met al een groot succes. En de stemming? Och, de volgende dag hadden wij al een brief uit Zierikzee met de hartelijke dank namens de vrouwen voor het gebodene en de mededeling, dat, toen de mannen ’s avonds aan de boot waren om ze af te halen, zij er zingend arm-in-arm afkwamen.” Zo mogen we het horen, vriendinnen

OFFICIËLE ' MEDEDELING

Over de week lopende van 18 tot en met 23 December 1950, wordt het contributiezegel in het één en vijftigste vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week lopende van 25 tot en met 30 December 1950. wordt het contributiezegel in het twee en vijftigste vakje van het bondsboekje geplakt. en vrienden uit Zeeland! En nu maar weer arm-in-arm op huisbezoek, want denkt om ons devies; „Omhoog!”. 140 vrouwen uit Zeist en Driebergen luisterden op Donderdag 23 November met volle aandacht naar onze districtsbestuurder Gijs de Reuver, die een duidelijke uiteenzetting van het doel van deze bijeenkomst gaf: Al is de vrouw niet in naam lid. in wezen maakt zij ook deel uit van onze organisatiegemeenschap. die Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond heet. Carl Tobi verzorgde vervolgens het amusante programma. Het geheel was een geslaagde middag. Maar vrienden, aldus besluit vriend Mozar, inmiddels hebt u de nieuwe C.A.O. voor de grote metaalindustrie ontvangen. De rechten en plichten, omschreven in dit boekje, kunnen wij alleen handhaven en uitbreiden door onze bondsleuze „Omhoog!” in geest en aantal in daden om te zetten.

OVERZICHT VAN HET LEDENTAL VAN ONZE BOND

3e KWARTAAL 1950 o o O o io lo *2 05 2 2 2 ’cö ’cö cö . £ . Afdeling; g 3 ga g g g S TS < TS m X3 w O) CD O Jr-t J H 1-3 rH wJr-* 1 Aa'ten . . 28 21 21 31 2 maar 328 324 315 318 3 vm .'II' 151 148 148 149 4'. Alphen a._d. Rijn 126 129 130 128 5. Amerongen 44g 440 446 6. Amersfoort ” .. co 53 7. Ammerstol-Bergamb o4 54 53 8. Amsterdam 713 7io 9- Apeldoorn ™4 698 113 710 “■ wil wil imi 993 ASsen 161 164 160 159 aS I 29 29 29 23 18. Axel 35 14. Baarderadeel 333 g 15 Baarn 46 45 16. Barendrecht 30 29 41 11 Barneveld 3 37 37 18 Bedum “9 61 19 Bellingwolde 64 62 62 20, Bergen op Zoom 128 131 392 21' 390 m m 22. Bilt. De 25 26 26 23. Bodegraven 27 26 21 24. Bolsward 23 51 51 25- Borne „ 55 53 52 26. Boskoop 47g 47g 48i 27- Breda 57 58 59 20 Brummen I 306 302 301 291 ll E.=: 227 223 23t 533 31. Capelle a. d. IJssel 524 524 531 53^ 32. Coevorden ™ 239 33. Culemborg 239 2 35 34. Dedemsvaart 33 36 Delft11 HO4 1106 1106 1109 ??■ 152 150 148 146 31. Delfzijl gg2 819 "18 38. Deventer «66 Bb_ 39 Dieren 3333 40. Dmxperlo J* 217 217 41. Doesburg 212 205 23fl 42 Doetmchem 230 230 «■ RokkUm ® 81 81 84 44 Dordrecht "111 2663 2664 2664 2656 45. Dordrecnt 7070 46. Drachten 134 134 130 41 Dnebergen 134 40 %. “lIIIIIIIi: 100 98 99 105 50 Egmond aan Zee 36 36 36 36 ll |r°Ven : 29 ' 529 &29 ï 53. Emmëim mm m 54. Enkhuizen f 31 55. Enschede 42 « < 56. Ermelo-Putten o0 30 30 _ 51. Franeker 58 58 58 58 58. Geldermalsen 147 141 146 143 59. Geleen-Sittard 26 21 28 60. Gendringen 7474 71 1 1

«• 206S Tl « Ta 35 es. GorLchëm ':::::;;;:;;:;:::;.; i™ m; ï ToTsef :::::: S T T Te fifi Gouda .... 281 280 281 282 66. Gouda g 46 67. Gouderak 49 68. ’s-Gravendeel 52 52 • f»n Ovorïinsfpri 892 883 89 69. Groningen 99 100 ™ STdS. ::::::::;;:::;::::::: «« ™ «™ «. 5 >4 «5 « »» 74. Haarlemmermeer 37 3» 75. Hallum 51 3i « '76. Hardenberg 46 45 45 45 Vs HardlnxveW ZZZ 337 336 338 340 79. Sngen 93 £ • “ 80. Hattem “ “ f8 81. Heerde lfi 17 19 82. ’s-Heerenberg „ B- Heerenveen “ ™ “JJ 2g 84. Heerlen ’’ 85. Helder. Den 62 60 58 58 86. Hendrik Ido Ambacht ... 324 327 325 327 87. Hengelo (O.) 688 713 716 718 88. ’s-Hertogenbosch 7474 / 89. Heusden ; ™ 1 774 90. Hilversum 762 775 b 91 Hoogeveen 235 232 92. Hoogez.-Sappemeer 186 184 183 18 93. Hoorn 82 80 80 80 94. Hummelo-Keppel 63 64 65 6 qr TOUre 5050 46 45 96, Kampen 318 312 303 300 97 Kinderdijk 630 626 626 6 8 98. Krimpen a, d. Lek 301 302 300 300 99. Krimpen a. d. IJssel 690 691 687 686 100. Krommenie 5050 52 5 101. Leerdam Hl 1« 115 116 102. Leersum 2222 21 jo 103. Leeuwarden 576 546 544 537 104. Leiden 1235 1230 1227 1221 105. Lekkerkerk 235 236 238 238 106. Lemmer 18 19 19 19 107. Lochem 77 79 79 80 108. Loenen (Gld.) 22 23 21 22 109. Maarssen 93 90 89 94 110. Maassluis 130 135 134 129 111. Maastricht 90 95 95 95 112. Maurik 3333 33 34 113. Menaldumadeel 33 34 34 114. Meppel 225 226 221 222 115. Middelburg 465 467 462 465 116. Middelharnis 30 30 30 31 117. Moordrecht 28 2727 28 118. Mulden 79 79 78 78 119. Neede 106 106 105 103 120. Nieuwenhagen 31 31 30 30 121. Nieuweramstel 78 78 80 82 122. Nieuwerkerk a. d. IJssel 46 45 47 49 123. Nieuwkoop 23 21 21 20 124. Nw Lekkerland 250250 248 253 125. Nieuwleusen 69 67 62 62 126. Nieuw-Weerdinge 19 127. Numansdorp 51 49 49 9 128. Nunspeet 84 80 79 82 129. Ni.ikerk 55 53 50 51 130. Niimegen 453 444 444 441 131. Nijverdal 46 46 46 46

1 132. Olst 73 3333 ,3? 133. Oosterbeek IXS 7X4 772 L. I 134. Oostvoorne 131 102 332 1«q 135. Oud Alblas 72 71 3333 136. Oud Beyerland 126 126 126 14' 137. Oude-Pekela 72 72 77 ' 138. Papendrecht 203 302 306 30 139. Pernis 773 773 ® 28 140. Poortugaal 25 “227 141. Parmerend 37 34 34 142. Renkurn 44 44 42 42 143. Bhenen 63 37 33 144 Rhoon 36 36 llt Ridderkerk 1027 1029 1029 1023 146. Roosendaal 21 22 nAIOO 147. Rotterdam 10120 10126 xOll7 10122 148. Rijssen 30 30 29 149. Behagen 43 47 43 2 150. Scherpenzeel 08 97 97 103 151. Schiedam 2373 2369 2367 2367 152. Schoonhoven HO 107 105 107 153. Sliedrecht 538 533 53- 531 154. Sneek 2X7 2X5 272 273 155. Soest 72 7412 ‘2 156. Spijkenisse 43 43 44 44 157. Stadskanaal 32 62 32 32 158. Steenwijk 33 63 63 63 159. Streefkerk 59 57 57 57 160. Terborg-Gaanderen 118 XX3 229 161. Terneuzen 155 156 156 153 162. Tiel 542 542 544 a5B 163. Tilburg x 42 737 727 124 164. Uithoorn 32 32 165. Uithuizen 35 36 33 U? 166. Utrecht 2710 2713 2722 2722 167. Vaassen 632 3?4 322 323 168. Veendam 255 200 248 2 9 169. Veenendaal IX3 772 77"; 774 170. Velp 499 503 506 507 171. Venlo 61 32 32 37 172. Vianen-Vreeswijk 95 95 9/ s» 173. Vlaardingen xxoo 1102 1100 1106 174. Vllssingen 1234 1337 1323 132- 17e; Vorden 113 Al* 176. Vreeland 3333 22 23 177. Vries-Zuidlaren H7 IX4 133 733 178. Waddinxveen 55 53 53 5 179. Wageningen X 35 739 729 729 180. Weesp 133 137 133 ll® 181. Werkendam 43 43 43 49 182. Westerbroek 47 47 47 43 183. Winschoten 220 223 220 219 184. Winterswijk 152 181 733 133 185. Woerden 55 53 52 186. Wolvega 52 54 53 53 187. Wormerveer 127 125 126 127 188. Woubrugge 43 47 47 189 Woudenberg-Maarn 91 92 93 93 190. Wijhe 27 23 27 ™ 1o i T.TKt 34 333 U 192. IJmuiden 593 601 611 620 193. IJsselmonde 272 3X7 3X3 333 194. Zaandam 339 392 232 2 195 Zaandijk 433 733 724 *B, 196. Zaltbommel 132 732 ® 197. Zeist 4X3 473 422 42® 198. Zevenhuizen 56 54 03 199. Zierikzee 47 27 43 23 200. Zutphen 450 443 4 201. Zwolle 372 233 272 323 202. Verspr. leden en groepen 346 350 3öu 301 Tolaal 70467 70472 70591 70784

7

Sluiten