is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 21, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wofeo we||ld

Amsterdam, Februari 1949

8.6.,

Op 9 Maart a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Ds Bushes het predikambt aanvaardde en in zijn eerste gemeente Gasterend op Texel intrede deed als predikant der Gereformeerde Kerken.

Een conflict in die Kerken de z.g. kwestie-Geelkerken, wiens zijde hij koos deed hem overgaan naar de Geref. Kerken in Hersteld Verband en als zodanig kwam hij voor de eerste maal naar Amsterdam in 1926.

Enkele jaren later ging hij naar Texel terug, totdat het H.V. in 1932 hem ten tweeden male naar Amsterdam riep.

Het door hem in de oorlogsjaren geschreven boek „Het Eiland, de Stad en het Koninkrijk” vertelt van die eerste Texelse en Amsterdamse jaren.

In die Amsterdamse tijd ontpopte zich Ds Bushes reeds als een) ras-echte evangelist, die contact zocht met dageraadsmensen, socialisten, communisten enz. en getuigde hij in velerlei vorm en op allerlei plaatsen van zijn geloof in Jezus Christus en Diens betekenis voor mens en wereld.

Amsterdam zag hem in 1938 node vertrekken naar die andere grote stad, Rotterdam, doch velen ivisten, hoewel Utrechtenaar van geboorte, zijn hart had hij verpand aan de hoofdstad.

Tot 1943 duurde zijn verblijf in de Maasstad. Gemakkelijk had hij het daar niet in de eerste moeilijke oorlogsjaren. Bovendien gaf Rotterdam hem geen voldoende gelegenheid om zijn krachten te ontplooien.

In het begin van 1943 brak in de Hervormde Amsterdamse Kerkeraad het besef door een verantwoordelijkheid en een taak te hebben tegenover de grote van kerk en geloof vervreemde arbeidersmassa. De evangelisatie onder de z.g. intellectuelen tvas reeds aangevangen, doch wie moest dit ontzaglijk werk onder de arbeidersbevolking ter hand nemen en leiden?

De naam van Ds Bushes werd genoemd, maar hij was niet hervormd en dat ging dus niet.

Na een vergadering van een godsdienstige groep, die kort na die> eerste bespreking in de Kerkeraad gehouden werd en waar Ds Bushes en enkele Amsterdammers aanwezig waren, werd, zo terloops van de plannen met het evangelisatiewerk in Amsterdam