is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dug maor uut te scheyen en zoo as van inargen um negen uur weer te beginnen. Nou — ze konnen et er ook gerust by laoten; want die arme sukkels hadden den heelen dag in de kniepe ezetten. Ik vroege an onze burgemeister, of ik van margen ook weer mos kommen; ik dachte as 'k met die wissiewassies niet te maken hebben, dan gao 'k liever es nao de Deudekuinse mark, da is vry wat better as da 'k daor den heelen dag my zal zitten te vervelen. Maor de burgemeister zei, ik most er by wezen, as lid van de schoolcommissie. Nou — ik maakte dan ook dat ik van inargen tiedig weer in de schole was, en precies um negen uur gong et spul weer an de gank. De schoolopziener schreef et heele bord vol hoeken en winkels ('t was net of er en kind an de gank ewest was), en daor ging he met eur óver an de praot, wel hoe lange. Ik begreep van 't leste net zoo vuile as van 't eerste, en ik kon my maor niet veurstellen, hoe en wies mense zich zoo lange met zulke streepkes en heukskes en kreuntjes (cirkels) kon beturaelen (bezig houden)."

//Maor wat was dat dan, Manes?" vroeg vrouw Janssen.

wJa, vrouw! ik wis et ook niet, en ik wet et ook nog niet veur goed; maor ik zat vlak neust de burgemeister, en die vrieg ik et es, en die zei dat et vormleer was. O zoo! zei ik, en ik hielde my maor of ik et toe wel wiste."

//Daor ha' je geliek in, Manes-eum!" zei de buurman: //met al die nye kunsten, daor hef men vrogger ook niks van eheurd, en wy bunt er toch ekommen."

// Dat zeg y goed, Gart-eum! dat ze tegenswoordig vuile van die nye kunsten liebt. Daor hei nou 't rekkenen, dat is my niks meer wérd; die vrogger Bartjes kon, dat was en heele Piet, maor tegenswoordig kan 'k niks meer van 't rekkenen begriepen; dat gong daor op 't examen haost bloot met letters. Ze hadden 't daor maor druk van a en i en c en d en x en y en z; en dan was de uutkomst altied x geliek a, of y geliek b, enz. Van dat rekkenen word y niks wiezer. Ze praotten zelfs van vierkante wortels: wie hef die ooit zien gruyen ?

//Eene was er by, die was geweldig vief met alles; de sommen hadde he ook in en korten tied klaor, en doe ging he es nao buten. Ik dachte: baas! ow mot ik es hebben ; ik stin