is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Re Sombalino (*) — gelijk de Napolitanen Frans II gedoopt hadden — Generaal Cialdini, zou de wezenlijke nationale held van Italië geworden zijn.

ïïet was een droevige tijd voor Napels. De echte patriotten durfden onder de Piemontesche sabelheerschappij naauwelijks adem halen, terwijl het geheele gebouw van het koningrijk der Beide Siciliën werd omvergeworpen. Duizenden en nogmaals duizenden hebzuchtigen stalen en roofden, gesteund door hun masker van Piemonteesch enthusiasme, wat hun onder de handen kwam. Daar verhief zich echter ook in stilte eene stem voor de vervallen verklaarde Bourbons. De oude wachtwoorden, van de tijden der Carbonari bewaard gebleven, gingen onder de Lazzaroiii weder van mond tot mond, en lichtschuw gespuis scheen door sluipmoorden, door vermetele rooverijen en schakingen van rijke personen te antwoorden op den kreet der horden, welke de exkoning van Napels aan de Bomeinsche grenzen verzameld had.

In die dagen gebeurde het, dat eene zwarte tartane met volle zeilen, uit de rigting van Torre del Greco komende, op de hoogte van de schoone golf verscheen. Het was nog vroeg in den morgen. De eerste der duizenden visschersbarken, die gedurende den nacht aan het strand van de Marina, de Chiaja en de Marinella gelegen hadden, maakten zich gereed om in zee te steken. De drokte en het gewoel der vaartuigen begon eerst te ontwaken. Men kon derhalve duidelijk de enkele tartane vervolgen, die in eene groote bogt om het Cantello del Ovo heenvoer, om op het vlakke strand der Mergellina aan te loopen.

Een half dozijn mannen, met Calabresische roode hemden en bonte doeken, goed met sabels en pistolen voorzien, sprongen over het boord der tartane, waadden door het water, en klommen over den drie voet hoogen muur van gehouwen steen, die aan den vloed weerstand biedt. Deze mannen hadden zeer veel haast. De een wendde zich naar

(*) Bomba heet een opziener van slaven in West-lndië; bombalino is er een verkleinwoord van. De naam König Bomba werd door de Pruisen aan hunnen vorigen koning en wordt ook nu door hen aan den togenwoordigen gegeven.