is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en akelig; de jonge boomen aan den weg kwijnen: zeker hebben wij hier de grootste hoogte van het gebergte bereikt.

Een weinig wordt ons de tijd gekort door den koetsier, die ons verhaalt, dat hij verleden jaar, omstreeks eene maand vroeger, met deze zelfde paarden, met een Engelschman de reis deed naar Spa: deze had er aan de speelbank veertigduizend francs gewonnen, dat hem een //goed leven" had bezorgd.

Deze vertelling, hoe interessant ook, neemt den somberen indruk van den graauwen hemel boven en de vale vlakte rondom ons niet weg, en eerst na dat we eindelijk linksom de steile helling snel afdalen , de lucht warmer en de bergen naast ons hooger worden, ontplooit zich het gelaat der dames, en eerlang is het doel der reis, Eemonchamps, bereikt.

De herberg — of heet het ook een hotel? — waar wij uitstijgen, munt uit in — eenvoudigheid. In reinheid zeker ook; want de gelagkamer is netjes aangeveegd. Eene vlugge deern heeft de vreemde gasten ontvangen en brengt een paar flesschen bier. Dit is het echter niet waarom wij hier kwamen; wij willen de grot bezien. Dit vereischt eenigen toestel.

De dames worden weggeleid en wij verzocht onze jassen uit te trekken. Fluks komt de deern met een stapel grijs linnen, netjes gewasschen en gemangeld, aandragen, dat ze ronddeelt. Linnen pijpen worden over de broek getrokken en onder de knie vastgestrikt. Nu de kiel aan en met een band om het midden geknoopt, de hoeden af, en de kap, die aan den kiel vastzit, over het hoofd. Aldus toegetakeld, beschouwen wij elkander eerst stilzwijgend, doch barsten weldra in lagchen uit over onze eigen zotte figuur.

Een statig heer en twee jonge dames gluren even door de deur en lagchen mede, doch flaauw; waarschijnlijk zullen ze ook de grot bezoeken, en dan zijn ze aan het zelfde ceremonieel onderworpen.

//Hoe onze vrouwen er toch wel uitzien?" — //Ze blijven lang weg, maar haar toilet vereischt ook meer zorg."