is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duzcnd saldaoten roosten in de kleere stekken en wat te etten geven. Toe die kerels kwammen, zaggen ze er net uut as geraamten, en ze hadden en honger dat ze rammelden; — ze hadden haost gin kleere aan 't lief, en sommigen hadden pèrdedekkens umme. Y kunt begriepen dat die nye bruurs wel gruun op et lief 'ekekken wieren, maor dat hielp er niet an; we mosten er maor an geleuven. Daorbij kwam dat dat Franse volk altied in oorlog was, en dan mossen wy maor helpen, of wy er wat met neudig hadden of niet. En dau praot ze tegenswoordig van belasting betalen, maor o jonges jonges! ze mosten die tied es belefd hebben, — dat heft er now gin handwater by! En 't kwam den boerenstand maor meest op de kop; want de voorname luu wazzen vuile gaon drossen [vlugten] na Engeland en 't Hannoverse en 't Prusise in, op de maniere haost as toe den Spaansen Dikkendalf hier 'ekommen was.

//De koopluu die zatten ook met de handen in 't haor; want de Engelsen hadden ons zoo wat de heele Oost en West af'enommen en onze schepen in'epakt. 't Liep hier in 't land met de regering ook stik in de gekheid ; dan praktezeerden ze 'et zóó, en dan weer anders — maor 't wol niet botteren [gelukken]. — Endelik wier Bonneparte baas in Frankriek, en dat was een voel aos van en kérel [slimme vent] , hoe ondeugend of e anders ook was; hé bad en paar oogen in 't heufd as en stootvogel, en de rugge ston um net of e tien jaor niks 'edaon hadden as plakken mèyen. Niet da'k um eiges 'ezien hebbe; want as e hier in den Achterhoek later 'ekommen was, dan ha' we um an de greepe 'estoken, dat was um net bediend 'ewest. Die kerel was nog vreeder as de beul van Arera, — maor daor zuw we nog wel stukskes van heuren. Da'k maor zeggen wil — toe den bemuui-al baas wier in Erankriek, toe zag e wel dat et hier op den duur zoo niet gaon kon, en hé begrep heel gauw dat Holland en lekker hepken veur um was. TJm now sekuur van de zake te wèzen, en niet zoo padoes met de deure in 't huus te vallen, stelde hé eers en Hollander, of liever en Overiessels-man, veur zoo vuile as oppersten landraod an. Dat was en knappe man, dat wist den leepert ook wel; want hé had um daor by zich in Paries 'ehad. Maor dat duurde niet lange, zoo wat vief veereljaors; toe hé zag dat dat

11*