is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der het oog bragt, dat met deze zaak niet viel £e gekscheren, aangezien het voor Barbertje heel leelijk kon afloopen, wendde zij zich zelve tot burgemeesteren, met verzoek om voorspraak; deze voldeden daaraan, waarvan het gevolg was dat het vonnis veranderd werd in een bannissement uit Amsterdam voor den tijd van 24 jaren.

De heer ter Gouw brengt ons nu op den Dam, op den dag dat het vonnis zal worden uitgesproken. Daar bevond zich toen nog het oude stadhuis, met de vierschaar er voor, en daartegenover, midden op den Dam, de Waag, met de hoofdwacht er boven. Het stadhuis voorts was toen van de Nieuwe Kerk door een blok huizen afgesloten. Ten gevolge van een en ander was de Dam door verscheidene smalle straten omringd, als, van het Damrak af beginnende, de Nieuwendijk, de Ellendige steeg, de Nieuwe-kerksteeg tusschen deze kerk en gemeld blok huizen, de Vogelsteeg tusscben deze huizen en het stadhuis, de Gasthuissteeg, zoo als men toen de straat noemde, die nu //Bezijden het Paleis" heet, voorts de Kalverstraat, de Kromme-elleboogen de Beurssteeg. De toegang van al die straten en stegen konden door kettingen wordeu afgesloten. Hoe nu, op den dag der uitspraak van het vonnis, de Dam vol volk was en wat daaronder verhandeld werd, — hoe de uitspraak geschiedde, — hoe de Dam op gemelde punten werd afgesloten, — hoe dat, vóór men Barbera wegvoerde, om haar in veiligheid buiten de stad te brengen, al het volk door de nog overgebleven ruimten van den Dam werd gejaagd, — dit alles wordt door den heer ter Gouw op de hem eigene levendige wijze geschetst. Het stukje is een sieraad van dezen Almanak.

Gerrit de Wolf, door D. Dekker, is eene eenvoudige schets uit het Texelsche volksleven. Dit eenvoudig moet echter zoo verstaan worden, dat de heer Dekker de personen, in zijn verhaal voorkomende, op de hun eigene, dat is na'ive of eenvoudige wijze, het woord laat voeren; want in het stukje is vrij wat intrigue. Wij hebben het met veel genoegen gelezen, in weêrwil van den akeligen afloop. Jammer dat de heer D. de waarschijnlijkheid niet wat meer in het oog heeft gehouden. Zoo begint het verhaal met eene regtbank te Alkmaar, die in de hoogste instantie uitspraak doet in eene

24*