Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1"° Jaar«MS 8- 1 Augustus 1893.

TIJDSCHRIFT

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN SCHAAKBOND

opgericht 23 Mei 1873.

*T". ,C' "" °UT' VcmU'" '■ >■ Mp*,

D,- ». 1 A P«™, a^rmrnr, h. H.

* materleel' J• F- Heemskerk, Rijksbetaalmeester, Sas van Gent secretaris. '

Redactie: J. F. Heemskerk, H. J. den Hertog en Dr. A. J. A. Prange

Leden, die nog niet in het bezit zijn van de reglementen in plaatsen waar afdeelmgen gevestigd zijn, worden beleefd verzocht secretaris-penningmeester der afdeeling in die plaats tè

Leden, die nog reglementen missen en niet in eene plaats, waar ne afdeeling gevestigd is, wonen, worden beleefd verzocht het n ontbrekende aan den bondssecretaris te vragen.

Leden die Wachten over niet-toezending of te late toezending >an het tijdschrift hebben, worden beleefd verzocht, die aan de

"eL" SWART & W' b0ekd-kkerS *

Aan de leden van den Nederlandschen Schaakbond.

Door verschillende omstandigheden is het ondergeteekende onmogelijk tydig het Augustus-nummer van het Tijdschrift gereed te maken, gelijk ook het Juli-nummer veel te laat verscheen.

no„ZJrvef°ï <le "°g in keMi' "

s te l,u,lner k<™ m»et wor.lt «Heen dat noodiake-

Sluiten