Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. c 2 — c 3 L b 4 — a 5

6. d 2 — d 4

Beter dan 6. O O waarop volgen kan Pg8-f6 7. d 2 — d 4 0 — 0; 8. Pf3xe5 Pf6 x e4 en zwart belioudt den pion met beste stelling.

e 5 X d 4

7. 0 — 0 d 4 X o 3 Minder goed is 7 . . . Pg8—f6 waarop

Wit wint door 8. Lel — a 3 ! d 7 — d 6 !

9. e4—e5 Pc6 X e5; 10. Pf3xe5 d6 x e5; 11. Ddl —b3 Dd8--e7; 12. Tflel e 5 — e 4; 13. Pbl —d2.

8. Dd 1 — b 3 Dd 8 — f 6

9. e 4 — e 5 ') D f 6 — g 6

10. V b L X c 3 Pg 8 — e 7

Op L a 5 x c3 volgt 11. I) b3 X c3 P g 8 — e 7. 12. P f 3 — g 5 0 0; 13. L e 4 — d3 met prachtig spel.

11. Lel — a3') 0 — 0

12. Tal—dl3) b 7 — b 5

13. L c 4 — d 3

In aanmerking kwam ook P c 3 X b 5 w larop volgen kon 13.. . Ta8 b 8;

14. D b 3 — a 4. Tf8 e8! (a 7 aö? 15 Pb 5 — d 4 !) 15 P b 5 —d 4. L a 5 —b6 16. T f 1 — el met mooi spel.

1) g 6 — g 4 De dame gaat niet terstond naar e 6 om wit tot h 2 — h 3 te noodzaken. Op D g 6 — h 5 zou volgen 1' c 3 — e 4.

14. h 2 — h3 Dg4 — e6

15. Ld 3 X h7t K sr 8 — h 8 Natuurlijk niet K g 8 X h 7 wegens

P f 3 — g 5 f

16. P c 3 — d 5 P e 7 X <1 5

17. Td 1 X (1 5 P c 6 — e 7 Door Lc3 X f8 de kwaliteit te winnen

lijkt eenigszins gevaarlijk wegens P d 5—c3. Toch bekomt Wit dan vele winstkansen. Onder de talrijke varianten, die zich voor kunnen doen laten wij hier een paar der levendigste volgen 17. La3 X f8. Pd5—c3 18 D b 3 — c 2 ! P c 3 X dl? (sterker blijkt achteraf De 6 — h6 te zijn). 19. P f3 — g 5 ! D e 6 — e 8 A 20. L h 7 - g8 Kh8xg8. (Op g7 g6 volgt Lg8x f7. De8 x f8. 22 D c 2 x g 6 en wint). 21. L f 8 x g 7 K g 8 x g 7; 22. Dc2 — h 7 f

K g 7 — f8. 23. D h7 — h8f Kf8 —e7. 24. Dh8 — f6 f K. e 7 — f8. 25. Pg5 — h7f Kf8 — g8. 26. Df6 — h6 en wint.

A

19 D e 6 — c 4. 20. D c 2 — f 5

P c 6 X e 5 ! 21 D f 5 X e 5; f 7 — f6. 22. Lf8 x g7+ Kh8xg7 23. De5- e7f K g 7 h 6. 24. D e 7 X f 6 f en wint.

18. L h 7 — e 4 L c 8 — b 7

19. L e 3 X e 7 D e 6 X e 7

20. T d 5 X b 5 L b 6 X e 4

21. T h 5 X f 5

Wit heeft nu met goed spel de beide geofferde pionnen teruggewonnen.

T f 8 — b 8

22. l)b 3 — e 3 D e 7 — b 4

23. T a 5 — a 3 L c 4 X f 3

Beter schijnt mij T b 8 b 6. lle ruil is niet voordeelig.

24. 1) e 3 X f 3 Db 4 — f 8 Nu was Tb8 — b6 aangewezen. Wit

belet aan Zwart de Torens in het spel te brengen.

25. Ta 8 — c 3 ! T b 8 — c 8

26. T f 1 — c 1 c 7 — c 6

27. T c 3 — c 4 Kh 8 — g 8

28. T c 4 — h 4 g 7 — g 6

29. T c 1 — c 4 D f 8 — e. 7

Beter schijnt Tv 8 — e 8. De Dame moet >toch weer naar f8 terug. Zie zet 31.

■30. D g 3 — e 3 Ta 8 — b 8

31. Tc 4 — e 4 ! 1) e 7 — f 8

32. 1) e 3 — g 5 Tb 8 — b 5

33. T h 4 — h 6 D f 8 — g 7

34. T e 4 — b 4 T c 8 — e 8

35. f2 — f4 d 7 — d 6

36. f 4 — f 5 ! D g 7 — e 5 : Ook T b 5 — b 1 + helpt niet wegens

K. g 1 — f2! T b 1 — b 2 -f- Kf2— f3.

37. Th 6 — b 8 f D e 5 X h 8

38. Th 4 X b 8 f Kg 8 X h 8

39. D g 5 — h 6 f K h 8 — g 8

40. f 5 — f 6 Opgegeven.

A. G. O.

i) Ook Lel — g 5 kan geschieden maar is niet zoo sterk.

n Anderssen hield P c 3 - e 2 voor sterker. Zukertort evenwel met

s, Meestal speelt men hier Pc3-d5 waarop Wit naPe7xd5Lc4Xdo eveneens een goed spel krijgt.

Sluiten