Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1- Jaargang !• 11. j m

tijdschrift

van oen

nederlandschen schaakbond

opgericht 23 Mei 1873.

Bestuur: Jhr Dr. D van Fob mot, Voorzitter, Dr. 4 j a pftak„p Onder-Voorzitter; J. F. Heemskerk, Pennin^eester; L 'h\>e™'

ReSrr;00: matrieeh N-w- van liïn'nei>>

neaactie. A. VV. van Lennep Kerkst-i-ant iqq a~ ^

Hertog en Dr. A. J. A. Prangf ' amsterdam - " dkn

Probleem wedstrijd.

i.

Reflemen?' ™° mededin«i°S ™rf' om.chreven in Art. 43 van het

II.

Vil;:™;';:! J'r?'l,,rl'!.,.7^r''r'''ll:e!!!l:e' limmer gepubliceerde de inzender ZklT ffi/e clkc s00r'

waarden rij. n^Sie, »' P"Weme„ met voor-

III.

Elk probleem moet vergezeld gaan van rij. volledig. „p,„»si„g.

IY.

veSinSert°Sn,,™'1 e°n m°','0 'ere™ voorkoniende op een «I de problemen in he. Tijdschrift publiceert. ' " ""'S™

Y.

De Jury bestaande uit de Heeren L. N. de JoNr pn II I „

Hertoö, die bij verschil vau me.ning di ZÏZ^Z*^ Z

Sluiten