Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Jaargang No. 5.

Mei 1894.

TIJDSCHRIFT

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN SCHAAKBOND.

BESTUUR VAN DEN' N. S.: Jhr. D. van Foreest, Voorzitter; Dr. A. J. A. Prange Onder-Voorzitter, J. F. Heemskerk, Penningmeester; L. Ii. Deelman, Commissaris van Materieel; N. W. van Lexnep, Secretaris.

REDACTIE: N. W. van Lennep, Kerkstraat 188, Amsterdam; H. J. den Hertog; Dr. A. J. A. Prange.

Van dit blad, dat omstreeks den 15den van iedere maand gratis aan de Bondsleden wordt toegezonden, zijn extra-nummers verkrijgbaar a 20 cents en een geheele jaargang a f 2.-, eveneens slechts voor Bondsleden.

De aandacht der lezers wordt gevestigd op de laatste pagina's van dit nummer

LEDENLIJST.

Amsterdam. naar west Nieuwland 16, G. A

Nieuw Rechtstreeksch Lid : Van Haeften

C. A. E. Wolff von Wulfïng p. a. naar West Nieuwland 16, G. J.

van Eeghen van Heel & Co. Lantsinck.

ro,,|,,geii. van Kralingen naar Assendelftstraat

J erhuisd: 36, B. Pak.

naar Oude Boteringestiaat p.a. Jonk- naar Boompjes 31, L. J. Terneden.

hoff, H. Postma. » Witte de Withstraat, G. W H

Rotterdam. V£m der VoQ

1 erhuml: Utreel.t.

naar Boompjes 31, B. Helders Verhuisd :

» Kruisstraat 12, J. A. Hoezoo(abu- naar Weesbrug, p. a. Joh. de Liefde, sievelijk in de ledenlijst: J. H. Hoezoo.) F. C. Kraaij.

I1I\\C\L1\I>.

AMSTERDAM. Den uitslag van den onderlingen wedstrijd in het V. A. S. deelde ik mede in het vorig nummer met uitzondering van de derde klasse, daar in deze enkele onregelmatigheden hadden plaats gevonden.

Ten slotte werden toegekend: iste prijs aan M. Goldschmidt met 3'/l» winstpunt, 2de aan E. Beffie met 4, 3de aan G. A. van Coevorden met 3. Verder behaalden A. C. B. Heynert 3V2, J. J. Ficke 1 en G. H. Manikus O punten. In de correspondentie-partij V. A. S.-Elberfeld is verder gespeeld :

1;. P g6 T d8

18. L 04 L e6

Sluiten