is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart.[ Nr.

: j

Strafrecht Afkondiging van het K. B. 1922 101

(Wetboek tot nadere wijziging van van). het Wetboek van Strafrecht.

Aanpassing van het Wet- 1923 79 boek van Strafrecht aan moderne toestanden op het gebied der aanwending van electrisch arbeidsvermogen.

Wijziging en aanvulling 1925 73 van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de uitlokking.

Wijziging en aanvulling 1926 12 van het Wetboek van Strafrecht (beperking gebruik en controle van particuliere radiotelegraaf- en telefoontoestellen ; verzwaring strafbepalingen inzake hazardspel voor het tegengaan van het z.g. piauwspel enz).

Wijziging van het Wet- 1926 41 Inwerkingtreboek van Strafrecht in ver- ding 1926No.52.

band met de wijziging van het Wetboek van Koophandel betreffende koopmansboeken.

Wijziging van het Wet-1926 42 boek van Strafrecht nopens betaling van geldboeten en voorwaardelijke in vrijheidsstelling.

Wijziging van het Wet-1926 56 boek van Strafrecht inzake