is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart.j Nr.

Veeartsenijkun- Alsvoren (Verbod van in-1921 74, Ingetr. (1921 No. dige Politie, en uitvoer van levende en 78 74), 1921 No. 89;

doode varkens uit plaat- en gedeeltelijk inselijke varkenskweekerijen 93 getr. (1921 No. wegens daarin voorgeko- 93), 1921 No. 108.

men besmettelijke veeziekte)

Alsvoren. 1922 2,

11 en 22

Aanvulling van art. 5 van 1926 39 de verordening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20)

tot regeling van de veeartsenijkundige politie (vergoeding van kosten bij observatie-quarantaine van vee)

Veeziekte. Zie Vee, Vee-

artsenijkundige Politie.

Veilingen. Instellen van veilingen van 1920 103 Gew. 1922 No.

landbouwproducten endaar- 64.

mee te vergelijken artikelen (Veilingsverordening 1920).

a. Vaststelling van het 1920108 tijdstip van inwerkingtreding.

b. Aanwijzing van Paramaribo voor het houden van veilingen.

c. vaststelling van veilingsvoorwaarden.