is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijk zijn geëmaneerd, provisioneel, gedurende hetzelfde jiar 1814, klacht van wet behouden.

10. Het tarif van het Zegel zal echter, met alteratie in zoo verre van de framche wetten, zijn ingerigt, op de navolgende .wijze :

Voor het groote register-papier i5 si.

"Voor het g'oot papier 10 st-

Voor het middelmatig papier (zijnde de helft van het

groot fegister-papier) 7a fil*

Voor het klein papier (zijnde de helft van lift groot

papier)

Voor het halve blad, (zijr.de de helft van het kléin

papier ) *l'

11. Het Handel-Zegel, in de fransche wetten bekend ondsr den naam van timbre proportionel , en bestemd voor wissel-papier en alle verhandelbare effecten, zal geslagen worden met de navolgende stempels, waarvan ieder de hoegrootheid der som zal aanwijzen, tot welke het Zegel moet worden gebruikt, te weten :

Alle wissel-papieren en andere verhandelbare effecten, onder welke benaming dezelve zouden mogen voorkomen , minder dau 200 guldens bedragende, met een' stempel van.......... f O: 5:o

Van 200 tot beneden de 5oo met een'stempel van... - 0:10:0

5oo tot 1000 - I; 0:0

1000 i5oo - 1:10:0

i5oo 2000 " 2: 0:0

2000 ü5oo " 2:10:0

2Ó00 3ooo " 3: 0:0

3ooo 35oo ~ 3:io:o

35oo 4000 - 4=

4000 4600 ~ A:l°:0

45oo - 5: ©:0

5ooo 55oo - •5:10:0

5500 6coo * - 6: 0:0

6000 65go - 6:10:0

65oo 7000 - 7: 0:0

7000 jöoo - 7:10:0

■ 7500 8000 - 8: O:©

8000 85oo - 8:10:0

85oo gooo - 9: 0:0

9000 g5oo - 9:10:0

, gooo 10,000 ingesloten met een' stempel van - 10: 0:0

Zallende alle wissel-papieren, en alle verhandelbare effecten, indien dezelve boven de ƒ 10,000 bedragen, bij den ontvanger yaii de reaUtratie, voor het zegel geviseerd, en daarvoor moeteji

£ $