is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4. Onze Commissaris-Generaal lot de zaken dar Financiën is belast met dp uitvoering van dit Besluit, lietwelk zal worden gepubliceerd en in liet Staatsblad gei'nsereerd.

Gegeven in 's Gravenhage , den Jauuarij vanhet jaar 181^,

en van oiwe Regering het Eerste.

(getekend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteekend) A. R. F a 1. c