is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN,

fN°. Ji.) Bbblvit , van den risten Februari} 1814; n ■ 7, houdende nadere bepalingen omtrent de, bi'f Publicatie van den a3'ten December 1813, geïntroduceerde Belasting op het R*gt van. Successie,

NaTsaIt WI,LLEM' *"« ÖRATIE G0DS> van 0RA*«S

O-» p»biic,i

der d.arbij van nioi.w, „„ e,|0irój»«ï, '"n"'

van Successie, op den voet °plUt Re«t

de Publicatie van den 4de*. October igo5"" mt §einsereerd in *ist * i„lracU, „4or 'di™ ÉS r' °p-

*>- 4J«» Dec.mbor ,8oJ; ,eWk „ok m.t i I 8"" Let Decreet van den 3<ien Maart 1808 h 1 «trekking tot

omtrent de hertausatie der onroerende goeder^' 0«P£ïf" voorbehouden, zoodanige wii»i»ir,«n - eaeien, Uns hebben

bepalingen daar te stelle,,, ,1. wfj ter ri^ " reglemeDtaire

,er Be,:ist rg noorjj.g ^ ZLlï '

Je'n Z at:ZT£' "" Ö°Z™ Ui,

Hebben besloten en besluiten ï

™ k« ïiv:: *<boog,„g op d. ^

d?« „ 1 ,?'r »»"«»••« 11 -i, b,i„ii„. «li)t

™ »-elU d. be"*I<1 '*

*Heu twijfel, verilaar'd, bij oZ*\L?. plSie"^ d£

A