is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belast met dé executie van dit besluit, liet welk in het Staatsblad zal worden gfeïnfeveerd- . , Gegeven in 's Gravenhage den 20 April des jaars 1811, en

Van Onze Regering het eerste.

Redend) WILLEM.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid ,

De AJgemeene Secretaris van Staaf, (geteehend) A. R. F A. L C K.