is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zoute Visch van de vissclierij dezer Landen, mitsgaders de inJandsche Ansjovis, op den voet van liet Plakkaat der Staten-Generaal van den 9den Mei 1750 en volgende conceslien.

Art 2. De tegenwoordige Wet, waarvan de uitvoering is gedemandeerd aan Onzen Secretaris van Staat voor de Financiën, zal worden geïnsereerd in het Staatsblad.

Gegeven in 's Gravenhage den 25sten Janij des jaars i8i4, en van Onze Regering liet Eerste.

v (geteelencT) WILLE M.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijks Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,

(geteelend)

A. R. Fajlck.