is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T s B L A D

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

C *7 O BESLUIT van den^ften Juli) i8i4 n'\ 44.

bepalende de wijze waarop de comptabele ambtenaren, van hunne bevorens gestort te cautionnementen , Tcunnen gebruik malen, tot prestatie hunner verschuldigde borgtogten.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse vin Oranje - Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

- r" aa"merk!nS nemende, dat, hij het vredes-trakW ,7„„

-rr.,1 / r > "'Jic van cauuonnement gestort • flit

b^rrnbv»s:re°d- ffiiü

gedeelte de,- bo,-noBt„„ •»

Op voordrag! van OazenSecmaiisvaiStaatvoordcFu.mdën;

Hebben besloten en besluiten:

. Art. i. Alle zoodanige bescheiden, herkomstig van de storting