is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ook de autoriteiten , aan welken dezelve worden geproduceerd die zullen overnemen en onder zich houden.

4. Onze Secretarissen van Staat voor de Financien en voor de Binnonlaudscbe Zaken, zijn belast met de executie van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brussel, den i2den Augustus des jaars i8i4 en Van Onze regering het eerste.

(geteekencl) WILLE M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteelend) A. R. Falck,