is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an-lere autoriteiten, jntticieren en officieren, wien zulks aan gaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in 's Gravenliage, den östen Februarij des jaars i3;5 «a ran Onze Regering bet tweede.

('geteeiend) WILLE M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid 9

(,getcclcnd) A. E. F a i, e ie,