is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL Litl. K,

REGISTER der plaatsvervangers en verwisselde^ ^ Militie-District voor de loting van het jaar iS I

. Naam en v Naam en j Geboo te- patum °on" . ^"der"

5 Voorn. v. d. Militie- g» Voorn. v. d. ~ . phiars van „ ; 1 aais of ' c„Moeder >,

■§, gene, welke . _ plaats vervan • den plaats- va' , verblijf Getrouwd

H een plaatsver- en ger of van den. '£ & £ vervanger, cebo0^ 1 J • AANRïER,.

vangeraange- stad of Kg» gene,dewel m 'S _ ofvandie, P'aats. <3 i».Voorn.v. f

y boden, of „laats ke zijn welke van Beroep. Signalement. g> d. Vader.

V zijn numero * ' S g' nummer ; £ Sj2 nummer •«. ! „ - 3 ...Naamv. IvIlSGEN.

g verwisseld waarvoor verwisseld t^-E 2 verwisseld i#,y" j Gem* d Moeder onge-

o h"ei_ . getrokken g§ h^':- jfe§V Jg'ft- eo.Mf ^-Mii.kt. -'.Voorn.' . ,

§ " ~ heeft S .. ' § B<~ i". Gem. ,4 T#»f' dist v. d. Moedr. uouwd.

i". Naam. heelt. s i».Naam. . H.So no jytr '-aist.

ë Vooxn, * ï". Voorn. ,£:S,S s.;*Ma.ldis! ^ * , ... —- ■ .

mi Hm - "■ ■ 1 _—_ i ii j» " Aangczigt.

| Voorhoofd. Voet

I.. r». ie. If. ' «Wn-

" a» neus. Duim. 2».

_ " Mond. \

a* ' ="*' ' s*. «?• Kin. 'Streek. *.

,, ' Haar. J"' 1

ï ■??> ■" Wenkbr. I

BI Merkb. teekn. 1

, ^// 1 ______ . . ..

—^ j ~ <»

1 ' '

% ...» i''„;

— - j I _ . J

.i ,