is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

be;n.le '^emeüneRckenkal*ier be™stende, moeten plaats heb-'

Art. 5.

D« uitslag der loting vaa de kansbiljetten ?a! door r„' ? i »

J?Ve U'^ r **■* lijsten, Lr fiffi JTh^ bliek worden gebragt , en da ,r en boven nog binnen Jms er dam, een „iüc.eel contraboek Van de aldus^itgeWtte nul

der rtr' fhjuden i bii dun.hier »W »»4,y4Z

grootboek.'Jt eü' 0a " toei"8l commissarissen vaa bet

Art. 6.

v;;Dl| 17Uu','S Vn" 'If kansbi'je«en en gedeelten van rlien welke

W u/tgeÊS°t'^!iSla4efV ?cn

van dien kunnen emoioiieren L ,I , J °f Sedeelte« _# |i r(i , • 'j-icii om eten overcanff vnn

stelde schuld tot werkelijke renteSevendé sch,M ?? ° digheid vail eenduizend guldens voor p *( e^me"

benoemen venficateur, die te ^msterdaTzTre^ZZ .n

s^s-sp sfc*ï •

hebben verzuimd om van zijn zoodanig uitgetrokken , a venheerd kansbiljet ten fi,'e van oveÜ ind S" kehjke schuld , in tijdg gebruik te maken. ° ö Wer~

Ten tweede zal de houder van ieder kansbiljet het daarme e overeenkomstig kapitaal uitgestelde schuld bij de d V V... li« grootboek, .pa. g^oao