is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zal rilt consent , zoo veet de omstandigheden zulks maar immer doenlijk maken, eene tijdsbepaling behelzftn tot den geconcoiden vervoer.

Art. 7.

Consent, aan de schippers ter hand te stellen.

Het voorschreven consent, liet welk met een duplikaat van dien in een register zal gebonden zijn, zal, na dat alvorens het dupükaat gelijkluidend ingevuld zal wezen, uitliet register worden gesneden , en aan den schipper worden ter hand gesteld, en het duplikaat in het gezegde register moeten verblijven , om te dienen tot controle en om daarop, bij het terug komen van het consent, de aanzuivering te stellen.

Art. 8.

Originele aangifte, op te zenden naar de losplaats en kennisgeving op intermediaire posten.

De originele aangifte van den schipper en stuurman zal desgelijks uit het register, hier böven art. 5 vermeld, worden gesneden, en verzonden aan den ontvanger der indirecte belastingen ter plaalse, alwaar de lossing staat verrigt te worden; nuetende het gelijkluidend duplikaat in het register verblijven. terwij! voorts door de ambtenaren ten kaniore der eerste aangifte, voor zoo verre deze zulks noodi^ oordeelen, aan de ambtenaren der surveillance in de voornaamste plaatsen alwaar liet schip passeren zal, almede van den invoer schriftelijk. kennis zal worden gegeven, en wijders in allen gevalle, door middel van behoorlijk gespecificeerde weekstaten, de Generale Directie bekeud gehouden worden met den invoer van impost subjecte sp.cien.

Art. 9.

Luiken plomberen, of wakers te stellen.

Schoon van het consent ter opzeiling gemunieerd , zal de schipper deszelfs reize niet mogen' vervorderen, alvorens de ambtenaren aau de uiterste wacht het ichip of vaartuig

ge-