is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsluiting moeten strekl en df zoodanige der kantoiei jan eeisteals bij <en afzonderlijk besluit door tea Koning hiertoe zullen worden gedespicieerd.

Art. 87.

Nadere aanwijzing van ladingsplaat s^n.

Tot ladinesplaatsen zullen desgelijks admisslbel zijn de zoodanige der . volgens art. 53 dezer wet aan te Wijzen losp.aatsen, als hiertoe in de termen zullen vallen, en wijders zoodanige verdere, als door den Koning, in verband met art. 02 hier boven zullen worden bestemd.

Art. 88.

Op den uitvoer langs de rivieren toepasselijk gemaal t het bepaalde op deji uitvoer ter zee.

Op den uitvoer langs de rivieren zullen toepasselijk wezen alle de formaliteiten en bepalingen, bij deze wet, ten aanzien van den uitvoer langs de zeezijde , voorgeschreven, en overzums ae ambtenaren van de eene zijde, en de zeehanduaais,

lieden, schippers, stuur-en li-ter-lieden en verdere belanghebbende van de andere zijde,' gehouden wezen zich stiptelijk naar dezelve te gedragen.

Art. 89.

J)e bepalingen op den uitvoer te water, toepasselijk op dien per as.

Desgelijks zullen voor den uitvoer te lande en per as of op eenige andere wijze dan te water, de bepalingen van kracht wezen, welke bij dit hoofddeel voor den uitvoer te water zijn voorgeschreven, behoudens de veranderingen, bij de volgende artikelen vastgesteld.

Art. 90.

Geene plombering of bewaking voor den uitvoer per as.

In de eerste plaats zal de plombering, verzegeling of

Cl 0 ®