is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i48.

Vervolg ten aanzien van. het transito.

Voor zoo veel dusdanige suspicie plaats zoude mogen hebben ten aanzien van transitcrende en niet overladende schippers en voerlieden , zal de visitatie plaats moeten hebben ter eerster losplaats, en de kosten van bewaking of zegels steeds den doorvoerders in rekening mogen worden gebragt.

Schippers en voerlieden, welke verlangen te transitereH met overlading of nederlage, zullen vallen in de termen van het voorgaande artikel.

Art. i4g.

Vergelijking der scheeps-papieren met de inhoud der schepen.

Bij het binnenvallen der schepen zullen de ambtenaren ter eerster wacht attenderen op het kaliber en de capaciteit der vaartuigen, zich daarvan door de exhibitie der scheeps-pa— pieren verzekeren en Vervolgens dezelve vergelijken tegen de aangegevene lading.

Art. i5o.

Verpligting der lootsen.

De lootsen zullen den binnenkomenden en uitzeilenden schippers moeten kennis geven van of herinneren aan hunne verpligting tot inklaring en uitklaring der impost subjecte specien, en, voor zoo veel zulks aan hun verbleven kan zijn, de naleving der tegenwoordige wet in ailen deele helpen bevorderen.

Art. l5i.

Alle dokumenten door twee ambtenaren te teehenen.

Geene dokumenten, ten kantore van inklaring, uitklaring, lossing, of ligting afgegeven, zullen valide zijn of gerespecteerd mogen worden, ten zij door twee aldaar fungerende ambtenaren geteekend.

Art. i52.