is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TAA T S BLA D

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDEREANDEN.

(N°. 51.) JVET van dèn zZsten September 1816» tot vaststelling van straffen, voor hen die -vreemds Mogendheden beleedigen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van luxemburg, en?., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of liooren lezen, salut I docü te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben genomen , dat, uit kracht® Van art. 227 der grondwet , elk aan de maatschappij ot aan bijzondere personen, voor zoo verre dezer regten beleedigtï' zijn , verantwoording schuldig is van het geen hij schrijft 7 drukt, uitgeeft of verspreidt; dat zij, welke vreemde Mogendheden beleedigen, zich voornamelijk aan de maatschappij , tot welke zij behooren , verantwoordelijk stellen ;

Dat in de nog bestaande wetgeving geene genoegzame Voorzieningen aa. getroffen worden tegen het misbruik, dat te dezen van <le vrijheid der drukpers kan worden gemaakt;

Willende in eene materie welke de omstandigheden dubbel belangrijk maken, geene onzekerheid of twijfeling overlaten omtrent Onze bedoelingen en de verpligtingen van al de genen die dit Koningrijk bewonen ;