is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t-—nrrnw.wrim.wp i,ui || | w—ran—bhwi» awjn m^têmimbmimmiiiêmiêmimêimmkmkmmmitnêlêbêofbsbkkiêk^êkbttbsski^^^/ 1 "" •- u- -*■--/u . • .. ij«. n uhil ...,. i... i . -.- . ' ..... - -•'

Inko- Uit- Tarra. I Bijzondere bepalingen,

men. gaan•

• —|—

HUIDEN, VELLEN, LEDER ; ,

(vervolg).

Buffels-, elands-, harts- rheehuiden, op zeem bereid:

Aan de landzijde. tak.deioop. ƒ 12:0:0 T.Ril .

Aan de zeezijde. tnk.de 100 p. / 7:o:o T.B?

Osfen- koeijen- en paardenhuiden ,

'op zeem* bereid of anders ( uit- II

gezonderd de juchten) :

S ' *■

Aan de landzijde. lnk.de 100 p. ƒ12:0:0 T.B?

Aan de zeezijde. (nk.de 100 p. f 7-9-0 T.P-

I li

I Juchten. xpCt. 1 pC(|

|!: Corduaan offpaansch leder, of op

de fpaanfche manier bereid: }

|| Aan de landzijde. [nk. deioop. ƒ12:0:0 T.$j

l( I ■

|| Aan de zeezijde. Ink.de 100p. ƒ 7:0:0 I.^j

Ij" ' "|

5 '

9 . 1

|

I , II £

i