is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inko- Uit' Tarra. Bijzondere bepalingen,

men. gd^' 1

YZER.

erts. ( T.R. verbod

*

gegoten in ruwe blokken of

ftukken. Uitg.deiooP T.R. ƒ s;ö'

i i Ir fmeed-ijzer, ftaf-ijzer en roed-

ijzer. Ink.de ioo P. ƒ a:o:o T.*1'

—— gegoten ijzenverk Cn gereed' ichappen, als platen , kagchels «aambeelden , gewlgten, gego-

ten potten. Ink.deiooP. f 3:0:0 T.*1'

i ankers, gegoten en gefmeed. <nk. deiooP. ƒ1:10:0 T.^

4m : S ' '\ '

■ gefmeed of geüagen ijzerwerk,

platen, bladen, pannen, zo ui-

pannen. Ink.deiooP. ƒ 5:0:0 T.P-

'ijzeren nagels of fpijkers. lnk.de 100p. f - 3:0:0 T. ^

ijzeren hoepen, pijp- en mom- „

banden. Ink.de 100 P ƒ 5:0:0 T.iv

ijzerdraad. ink. de 100P. ƒ1:10:0 T• ^

oud ijzer. T.R. verW1 *

nfcgf*

Ae I - i

gie'5

tot der

ZAAD: " PÊi"

i

alpister of kanariezaad. DeiooPond | ƒ0:12:0 ƒ0:1"

i Yzerer. gefchut. ? Yzeren mesfen, zie mesftnmakers^'^ ,

geweren 5 zie ammunitie. — kaarden of kaaiden van

• 'kogeli,. ) ciraad , zie kaarden

• werktuigen, zie gereedfehappen. Yzer (vertild) , zie blik.

■ kramerij, zie kramerij.

s ' 1

I *