is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* / rhnlpau ■ vervolgens . langs den weg naar en tot het tC reux'vin dit dorp langs dien naar en tot aan da

™£Spy;» «»d" toMe l"n6S dc" "*» "" e°

"t-k'JÏ.ÏÏ'S:

langs het liosc'i ral■ o»F»> <• "ail ria;,r en tol »«n d«

conreux; vaa hetzelve langs ü ^ kruiset;de bi]

de" " SV *> e° 101 ""

tach-,y«> <l.l dorp, 1 toii, op het

kruisende den ve? van B^togn,• » ^ ^ to ,lorp dorp Birers * wijdeis, 0 ,inrn Sassel, en van laatst-

jfsselborn, naar en tot [eid(;r,(1e naar bet dorp

genoemde dorp , langs den weg, ^ ///o//s korat.

Binsfcld. tot daar, waar (^er| ^ót aan bet dorp Clervaux ; Van dddr, langs deze beek, tot aan het

van dit dorp, langs deze ve t ' , t (ovp Wilwevwitz;

ƒ,/(,• vooru, 2Ü * »;»"f.

van Jaatsgenoenule p? .. onverder lancs deze beek, tot 1... dorp dé sJ" vereenifit*

tot daar waar zij zich het dorp Engels-

Van daar, langs gezegde rm , ■ ljet jj0SCh het

dorf; van dit dorp, in eene ie| ^ ' . vervólgenslangs

jirf»! !."- ; tfek 6en»n,d '* Br-»., »«» den weg, leidende over„ . J fc e„ van dit laatste dorp en tot aan het dorp Medernac^ *an CkrUtnnch.

langs den weg,naar en tot a n dat ^ ^ beek de

Van daar, m «cne Jhej dorp Breitweilkr; van

Schwartz-Erens genaa ,p^ ^ aan het dorp Cablet;

hetzelve langs den W a Jen weg ^ loopende langs de

van het dorp Lcdb e, gcharltz naar en tot aan het dorp

f'm'gT»™0«sL$> de be.kB.y^tf.rW.Sena.n.d,

tot aan' het dorp Biwer. aan ]iet dorp Wecier;

Van daar, langs den weg ie-jeu(je van hetzelve naar den van dit dorp, langs den1 ^ . nair Qrevenmacheren, tot

ÏÏTÏÏt de Sire y

JErsingen. Va»