is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, zoo als be,paald wordt bij deze , dat de indirecte belastingen en de regten van in- en uitvoer, recpectivelijk bij de wetten van den i5den September en 5den October iöt6 omschreven , overeenkomstig de bepalingen in dezelve wetten voorkomende , beginnen zullen geheven te worden op den xsten December iü 16.

En op dat niemand daarvan onwetenlieid voorwende, zal Onze tegenwoordige resolutie ia bet staatsblad gedrukt worden.

Brussel, den uden November 1816.

(Gettekend*) WILLEM.

Van wege den Koning, (Qeleeiend) A. R. F Atc K,