is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rr

"voor zoo ve 1 r ie ij mderyvorpen kunnen worden

8au de indirecte belastingen oiiac w }

in- en uitgevoerd.

Van de kantoren van in- en uitHaring, lossinü ,

lading en betaling aan de zeezijde.

d e"' wetv^-d^n^!j*ódferf!S e*p temb er hier bov eii gemeld ^

goederen , de indirecte belastingen 8^e^'k^toren vool.](le

u°sbesiuit -

(staatsblad n . 62.)

4 Tot los- en ladingsplaatsen voor de Jndjecte

ws

ten /.ijn gecreëerd.

Van de posten van in- en uit klaring, en dekanV toren van los- en ladin'isbeUÜng op de landzijde.

5. riir

^io^Tatgewïï.» de sleden, plaatsen en posten ton. •volgende genoemd:

PROVINCIE OVERIJSSEL:

sr:« ~ a-

Deventer en 'Z*ulphen.

PROVINCIE GELDERLAND:

Kantoor van in- eu uitldaring te Pannerden. ^