is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Te rekenen van het gemelde tijdstip der introductie van voorschreven wet, zuI!en, en zulks ingevolge a^ TÏ! fieizelvo, de kantoren waarlangs en waarover, met u'ts . uiting van alle anderen, de doorgevoerd wordende goederen zullen moeten inkomen of uitgaan, zijn de navolgende f In dc directie van Ostende, Oslende.

Tn ,\l j " Rotterdam, Heilevoetslms en Brielie,

in de direr?6 ^ ^™te,:dam > Texel e" Vlieland.

In de dnectie van Harungen, 's lands vaartu g od deii

b„ «teuntoi d-m. H..lioS«„, ZoltL?p .»

St«r™seWCliMiIr° ^' Venlosse, Dimperlo, oteiicnscnans, Millmgen en Berg en Oaal

F,.°co?ctpï ™ L"il' Ve"b' ««"i-Cbapell.

WaMitilü^sSw Bfh.ult of BocholB,

asseiLiHi bc.jengen, Fnsange, Aubange en de Hofstede de Windmolen genaamd.

/,1 r d'", dlrecUe . VatJ Bergen in Henegouwen (\Ious;, Heer ' „ , f ~"" h„V"ra («W""h Q»ievr,i„ en H„S " cl,e van Ostende, MeeJien ea Roesbrugge.

5. Als routes of heerebanen, welke, ingevolge art 5 der voorschreven wet van 5 October 1816, 4 den in-'en

ovJreLra g0t 'ren C" koopmanschappen aan de landzijde, over het onvrije territoir, uitsluitend zullen moeten worden gevolgd, worden bepaald de volgende wegen

ren en vaarten, te beginnen van het vreemd territoir en omgekeerd, te weten: u a

D* groote weg, over de Langakkerschans, Beersteiliamrik

en Fmsterwold, naar en op Oostwold.

e groote weg over de Langakkerschans, Beersterhamrik en de Beerta, naar en op Winchoten. K

»=ar^r„p °rW de

De groote weg over de Langakkerschans, Bellingwolde 4 de oude bchans, en de Winschoterzijl, 0p Winschoten.

M?r «Top wVdJ^'',,°'deI"A,,

«nDÓpeW,.'j<ir5 0Ver 'le C° Vligweide, u„t

.««•yaa.""Koerstdra'Dsi™ •*•>"*■»

A 5