is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bovengemelde dagen op een zon- of feestdag invallende , zullen de zittingen eenen dag later worden geopend.

126. De eerste zitting is bestemd ;

а. Tot liet onderzoeken en goed- of afkeuren deivrijwilligers.

б. Tot bet Önderzoeken en goed- of afkeuren der personen die zicb niet bebben laten inschrijven , en do^r de plaatselijke besturen na bet sluiten der inschrijvings-registers zijn ontdekt.

cm 1 ot liet goed— of afkeuren of op nïenw adjour— neren der zoodanigen, die in de iigting van vroegere jaren gevallen zijnde, voor één jaar zijn vrijgesteld.

cl. Tot het onderzoeken der lotings- registers Tan vroegere jaren en der staten, door den Gouverneur der provincie , overeenkomstig artikel 4o dezer wet, aan hun ingezonden ; om na te gaan wie zich aan de inschrijving onttrokken hebben, in den loop van het voorgaande jaar zijn ontdekt, en, volgens het gestatueerde bij art. 66, aan de korpsen zijn afgegeven, gelijk mede °m te constateren of alle personen, voor één jaar vrij gesteld, zich hebben gepresentee.d.

e. Tot het bepalen eindelijk, na aftrek der vrijwilligers, du- goedgekeurde personen, en van alle die,